Bài 2 trang 146 SGK Sinh học 11 – oecc.vn

Đề bài

Lúc nào thì cây ra hoa?

Lời giải chi tiết

Cây ra hoa khi đã có các điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng) tuỳ thuộc vào giống, loài cây, các chồi đỉnh thân chuyển hoá từ trạng thái sinh dưỡng hình thành lá sang trạng thái sinh sản hình thành hoa.

Loigiaihay.com

Xem thêm  Hướng dẫn tạo dáng cây cảnh chi tiết, đơn giản