Trồng cây trong dung dịch

I. Định Nghĩa

– Trồng cây trong dung dịch (thủy canh) là kỹ thuật trồng cây không dùng đất, cây được trồng trực tiếp vào dung dịch dinh dưỡng.

Hệ thống trồng cây không dùng đất

Hệ thống trồng cây không dùng đất

– Các loại cây trồng thủy canh:

+ Cây rau (xà lách, dưa chuột, bầu…)

+ Cây ăn quả (cây dâu tây)

+ Hoa, cây cảnh (Hoa đồng tiền, hoa hồng môn, thủy tiên…)

+ Cây thuốc (bạc hà, cỏ ngọt, kinh giới…)

II. Ưu, nhược điểm

1. Ưu điểm

– Điều chỉnh được dung dịch dinh dưỡng cho cây trồng

– Giảm bớt yêu cầu về lao động

– Dễ tưới nước

– Dễ thanh trùng

– Hạn chế, khống chế được điều kiện thời tiết khí hậu, chủ động thời vụ gieo trồng.

– Nâng cao và ổn định năng suất cây trồng trên đơn vị diện tích. Đồng thời nâng cao phẩm cấp và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

– Có thể áp dụng ch những nơi thiếu đất trồng, khô hạn, thiếu nước ngọt…

2. Nhược điểm

– Đầu tư ban đầu lớn, chi phí sản xuất cao, giá thành sản phẩm cao.

– Yêu cầu trình độ kỹ thuật cao.

– Đòi hỏi nguồn nước sạch.-

– Sự lan truyền bệnh nhanh.

III. Các loại dung dịch dinh dưỡng

1. Phân loại theo thành phần dung dịch dinh dưỡng

– Dung dịch gồm nước máy, nước tự nhiên

– Dung dịch gồm một hoặc một số nguyên tố khoáng nhất định

– Dung dịch gồm tất cả cá nguyên tố đa lượng cùng với một nguyên tố đặc biệt nào đó ddang cần theo dõi.

Xem thêm  Có nên trồng xương rồng trong nhà không và trồng ở đâu tốt?

– Dung dịch có đầy đủ các nguyên tố cần thiết cho sự sinh trưởng, phát triển bình thường của cây.

2. Phân loại dựa trên kỹ thuật trồng cây và phương pháp đưa thêm các nguyên tố dinh dưỡng vào dung dịch

– Dung dịch dinh dưỡng “tĩnh”.

– Dung dịch dinh dưỡng “động”.

– Dung dịch dinh dưỡng vô trùng.

– Dung dịch dinh dưỡng trồng cây khí canh.

– Dung dịch dinh dưỡng trồng cây trong giá thể.

IV. Phân loại các hệ thống thủy canh

Hệ thống thủy canh

Hệ thống thủy canh

1.Hệ thống thủy canh tĩnh

Hệ thống thủy canh tĩnh

2. Hệ thống thủy canh động

Hệ thống thủy canh động

Hệ thống thủy canh động

2.1 Hệ thống thủy canh mở

– Dung dịch dinh dưỡng không có sự tuần hoàn, gây lãng phí dung dịch.

– Không phải đầu tư hệ thống bơm dung dịch dinh dưỡng tuần hoàn trở lại.

2.2 Hệ thống thủy canh kín

– Dung dịch dinh dưỡng có sự tuần hoàn, không gây lãng phí dung dịch.

– Phải đầu tư hệ thống bơm dung dịch dinh dưỡng tuần hoàn trở lại.

Cây dâu tây trồng thủy canh

V. Các phương pháp trồng cây thủy canh đã được áp dụng

– Trồng cây trong nước sâu (Hệ thống của Gericke)

Trồng cây trong nước sâu

– Trồng cây thủy canh nổi

Thủy canh nổi

– Trồng cây bằng kỹ thuật màng mỏng dinh dưỡng (NFT)

màng mỏng dinh dưỡng

– Hệ thống trồng cây trong dung dịch không tuần hoàn của AVRDC

– Trồng cây trong nước sâu có tuần hoàn