MẪU 1: LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN LỄ HÔN PHỐI

✠ oecc.vn KÍNH CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ TRÀN ĐẦY

ÂN SỦNG CHÚA, THOẢ THUÊ PHÚC LỘC NGƯỜI BAN

✠ NGÀY 31/3: KẾT THÚC THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Xem thêm  Cách làm hoa giấy trang trí nhà cửa và trao tặng quà đẹp mê hồn