Học tiếng Trung qua bài hát: 2799 Tình yêu dài lâu

Lời bài hát: 2799 (Tình yêu dài lâu) – Giai Lợi | 2799 爱情久久 – 佳利

Kě Zhīdào Wǒ Shì Měitiān Měi Yè
Měi Fēn Měi Miǎo Xiǎngnìan Nǐ
Nǎohǎi Zhōng Piāofú De Hùamìan Quándōu Shì Nǐ

Nàxiē Gǎndòng De Diǎn Diǎndī Dī
Màn Man Lěijī Zài Xīnlǐ
Wǒ Xiǎng Shuō Wǒ Yào Yīzhí Gēn Nǐ Xiāng’ài Xìaqù

Qīn’ài De Bào Jǐn Wǒ
Wǒ Xiǎng Yào Gǎnshòu Nǐ Kùailè
Tíanmì De Tiējìn Nǐ De Xīn
Qīngshēng De Gàosù Nǐ Yǒu Duōme De Ài Nǐ

Bǎ Fánnǎo Pāo Nǎo Hòu
Chèn Níanqīng Yīqǐ Qù Lǚxíng
Jìu Ràng Wǒ Qiānzhe Nǐ Shǒuxīn
Zài Dàizhe Àiqíng Fēi Bēn Xìang Nà
Wǒmen Chōngjǐng De Mèngjìng

Kě Zhīdào Wǒ Shì Měitiān Měi Yè
Měi Fēn Měi Miǎo Xiǎngnìan Nǐ
Nǎohǎi Zhōng Piāofú De Hùamìan Quándōu Shì Nǐ

Nàxiē Gǎndòng De Diǎn Diǎndī Dī
Màn Man Lěijī Zài Xīnlǐ
Wǒ Xiǎng Shuō Wǒ Yào Yīzhí Gēn Nǐ Xiāng’ài Xìaqù

Qīn’ài De Bào Jǐn Wǒ
Wǒ Xiǎng Yào Gǎnshòu Nǐ Kùailè
Tíanmì De Tiējìn Nǐ De Xīn
Qīngshēng De Gàosù Nǐ
Yǒu Duōme De Ài Nǐ

Bǎ Fánnǎo Pāo Nǎo Hòu
Chèn Níanqīng Yīqǐ Qù Lǚxíng
Jìu Ràng Wǒ Qiānzhe Nǐ Shǒuxīn
Zài Dàizhe Àiqíng Fēi Bēn Xìang Nà
Wǒmen Chōngjǐng De Mèngjìng

Xem thêm:  Học tiếng Trung qua bài hát: Mưa gió mịt mù Yan Yu Meng Meng

Xīwàng Wǒmen Àiqíng Jiǔjiǔ
Zhāoxì Xiāngbàn Zhídào Bái Shǒu
Cháo Qǐ Cháo Lùo De Dùkǒu Rènpíng Shíguāng Yóuzǒu
Wǒmen Néng Wéi Bǐcǐ Chīxīn Shǒuhòu

Qīn’ài De Bào Jǐn Wǒ
Wǒ Xiǎng Yào Gǎnshòu Nǐ Kùailè
Tíanmì De Tiējìn Nǐ De Xīn
Qīngshēng De Gàosù Nǐ
Yǒu Duōme De Ài Nǐ

Bǎ Fánnǎo Pāo Nǎo Hòu
Chèn Níanqīng Yīqǐ Qù Lǚxíng
Jìu Ràng Wǒ Qiānzhe Nǐ Shǒuxīn
Zài Dàizhe Àiqíng Fēi Bēn Xìang Nà
Wǒmen Chōngjǐng De Mèngjìng

Chénzùi Zài Zhè Lúomàndìkè De Àiqíng


***Xem thêm các bài hát con số tiếng Trung dưới đây:

520 Anh yêu em

9420 Chính là yêu anh

1314 Một đời một kiếp

5910 Anh chỉ cần em thôi

7538 Hôn Anh Đi

9277 Thích Hôn

5120 Anh muốn yêu em

Học tiếng Trung qua bài hát thật đơn giản phải không nào ! Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ khi học tiếng Trung!

Tổng hợp các bài hát: Học tiếng Trung qua bài hát, video

Nguồn: www.oecc.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung OECC
Vui lòng không coppy khi chưa được sự đồng ý của tác giả.

Xem thêm:  Học tiếng Trung qua bài hát: Chúng ta không giống nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *