7 điều tuyệt vời bạn chưa biết về Outlook

@Đề cập

Bạn có bao giờ gửi email đến nhiều đồng nghiệp nhưng chỉ cần câu trả lời từ hai trong số các đồng nghiệp đó chưa? Bạn có thể đã sử dụng hiệu ứng văn bản như in đậm, gạch dưới và màu phông sáng để tô sáng tên của họ. Bây giờ, bạn có một tùy chọn khác.

Nhập @ sau tên của họ và một số điều sẽ xảy ra.

  • Tên của họ sẽ tự động được thêm vào dòng Đến của thư email.

  • Tên của họ sẽ được tô sáng trong nội dung thư.

  • Khi họ nhận được thư trong hộp thư đến, họ sẽ thấy ký hiệu @ ở danh sách thư, biểu thị rằng họ được đề cập theo tên.

Xem thêm  Nút Kim Cương Đỏ có giá trị thế nào mà chỉ mới 4 kênh YouTube trên thế giới nhận được?