Phân Biệt 不 và 没 – Ngữ Pháp Tiếng Trung

Cả 不 và 没 đều có nghĩa là ” không”,cùng đều là phó từ và cùng được dùng để nói lên ý phủ định, tuy nhiên cách dùng của chúng lại không giống nhau. Vậy có khác biệt như thế nào, chúng ta hãy cùng tiếng trung OECC tìm hiểu nhé!

Đầu tiên chúng ta hãy xem các ví dụ với phó từ 不 /bù/

1. 今天小明不想上学。/Jīntiān Xiǎomíng bù xiǎng shàngxué/. Hôm nay Tiểu Minh không muốn đi học.

2. 他不吸烟,也不喝酒。/Tā bù xīyān , yě bù hē jiǔ/

Anh ấy không hút thuốc, cũng không uống rượu.

3. 他不是我的朋友。/Tā bú shì wǒ de péngyou/

Anh ấy không phải là bạn của tôi.

4. 这些苹果不红。/Zhè xiē píngguǒ bù hóng/

Những quả táo này không đỏ.

Từ những ví dụ trên, trong tiếng Hoa giao tiếp trong cuộc sống, chúng ta có những lưu ý khi sử dụng 不 /bù/ như sau:

• 不 bù/ được dùng để phủ định biểu thị mong muốn cá nhân (vd1)

• 不 /bù/ được dùng để phủ định tình huống thường xảy ra hoặc các thói quen (vd2)

• 不 /bù/ được dùng để phủ định một nhận định hoặc một phán đoán (vd3)

Xem thêm:  100 Cấu trúc Ngữ pháp tiếng Trung Cơ bản toàn tập, thông dụng nhất

• 不 /bù/ được dùng để phủ định một tính chất hoặc một trạng thái nào đó (vd4)

Chúng ta đã nắm được khi nào nên dùng 不 /bù/ chưa?

Bây giờ chúng ta cùng xem cách sử dụng của Phó từ 没 /méi/ thông qua các ví dụ dưới đây nhé!

5. 昨天我们都忙,都没去他那儿。/Zuótiān wǒmen dōu máng, dōu méi qù tā nàr/

Hôm qua chúng tôi đều bận, đều không đi đến chỗ anh ấy.

6. 我没收到他的信。/Wǒ méi shōu dào tā de xìn/

Tôi chưa nhận được thư của anh ấy.

7. 他刚才没吸烟。/Tā gāngcái méi xīyān/

Anh ấy lúc nãy không hút thuốc.

8. 这些苹果还没红。/Zhè xiē píngguǒ hái méi hóng/

Những quả táo này chưa đỏ.

Từ những ví dụ trên, bạn rút ra được những lưu ý gì cho việc sử dụng phó từ 没 /méi/ nè?

Có phải là những lưu ý giống như bên dưới không?

• 没 /méi/ được dùng để phủ định tường thuật mang tính khách quan (vd5)

• 没 /méi/ được dùng để nói về những hành động đã diễn ra (vd6) (vd7)

• 没 /méi/ được dùng để phủ định sự phát sinh thay đổi của một tính chất hoặc một trạng thái nào đó.(vd8)

Xem thêm:  Ngữ pháp tiếng Trung: 把字句 (câu có chữ 把)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *