Bảo hiểm tai nạn Tiếng Anh là gì?

Bảo hiểm tai nạn là một loại bảo hiểm được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Bảo hiểm tai nạn giúp mọi người giảm bớt các gánh nặng về kinh tế khi gặp phải các trường hợp rủi ro.

Trong Tiếng Anh bảo hiểm tai nạn là gì, bảo hiểm tai nạn có ưu điểm gì? Có các loại bảo hiểm tai nạn nào? Để giải đáp những thắc mắc đó, mời quý bạn đọc đến với bài viết Bảo hiểm tai nạn Tiếng Anh là gì?

Bảo hiểm tai nạn Tiếng Anh là gì?

Bảo hiểm tai nạn tiếng Anh là accident insurance, bảo hiểm tai nạn là loại hình mà đối tượng bảo hiểm là sức khỏe và tính mạng con người.

Bảo hiểm này sẽ bao gồm chi phí điều trị khẩn cấp, khám sức khoẻ, chi phí điều trị nội trú tại viện và các chi phí khác nữa như chi phí về chỗ ở và đi lại.

Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm tai nạn là một loại bảo hiểm sức khỏe.

Qua tìm hiểu Bảo hiểm tai nạn Tiếng Anh là gì, quý bạn đọc đã có được những thông tin hữu ích nhằm hiểu được bảo hiểm tai nạn là gì. Để tìm hiểu rõ hơn loại bảo hiểm này, mời quý bạn đọc theo dõi phần tiếp theo của bài viết.

Căn cứ trả tiền bảo hiểm tai nạn

Căn cứ trả tiền bảo hiểm tai nạn được quy định tại điều 33, Luật kinh doanh bảo hiểm. Trong bảo hiểm tai nạn con người, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng trong phạm vi số tiền bảo hiểm, căn cứ vào thương tật thực tế của người được bảo hiểm và thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Xem thêm  tiếng Anh đọc là gì, cách phát âm A CÒNG và cách viết chuẩn At Sign

Phạm vi bảo hiểm tai nạn

Tuy nhiên, để trách các tình huống tiêu cực do người đóng bảo hiểm cố tình tạo ra để hưởng các chính sách bảo hiểm. Để được hưởng bảo hiểm tai nạn phải thuộc phạm vi bảo hiểm. Phạm vi bảo hiểm phải là những tai nạn xảy ra tại Việt Nam và đáp ứng các trường hợp sau:

– Tai nạn do một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể người được bảo hiểm

– Đó là nguyên nhân trực tiếp khiến cho người được bảo hiểm bị chết hoặc thương tật thân thể

– Hoặc người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của nhà nước và tham gia chống các hành động phạm pháp

– Ngoài ra, nếu người được bảo hiểm tham gia vào các cuộc thi đấu có tính chất chuyên nghiệp như: đua ngựa, đua xe… thì khi xảy ra tai nạn chỉ được bảo hiểm với điều kiện có thỏa thuận trước với công ty bảo hiểm tại thời điểm ký hợp đồng.

Vậy, bảo hiểm tai nạn bao gồm các loại bảo hiểm phổ biến nào. Mời quý bạn đọc theo dõi phần tiếp theo của bài viết Bảo hiểm tai nạn Tiếng Anh là gì.

Các loại bảo hiểm tai nạn

Hiện nay trên thị trường, Các loại bảo hiểm tai nạn vô cùng đa dạng. Dưới đây là một số loại bảo hiểm tai nạn thường gặp là:

Xem thêm  Chè tiếng anh là gì? Tên các loại chè trong tiếng anh

– Bảo hiểm tai nạn con người

– Bảo hiểm tai nạn lao động: Bảo hiểm tai nạn lao động là loại bảo hiểm phù hợp đối với những ai làm việc trong môi trường nguy hiểm để đề phòng những rủi ro, phát sinh trong sinh hoạt.

– Bảo hiểm tai nạn xây dựng.

Bảo hiểm tai nạn xây dựng bao gồm các loại bảo hiểm sau:

+ Bảo hiểm công trình xây dựng .

Theo thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2015/nđ-cp ngày 13 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, chủ đầu tư sẽ phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng. Bảo hiểm công trình xây dựng quy định đền bù rủi ro, tổn thất trong xây dựng trừ các trường hợp: tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý; Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên; Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền; Tổn thất mang tính thảm họa.

+ Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3

Theo đó, chủ thầu mua bảo hiểm đối với bên thứ 3 theo quy định của pháp luật tại Điểm 6, Điều 3, Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, khi bên nhận thầu triển khai xây dựng công trình.

+ Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng

Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng là trách nhiệm dân sự của nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng đối với bên thứ ba. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba phát sinh theo quy định pháp luật.

Xem thêm  Vì sao chúng ta cần đặt mục tiêu khi học tiếng Anh?

+ Bảo hiểm công nhân xây dựng

Đối tượng bảo hiểm công nhân xây dựng trên công trường là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

– Bảo hiểm tai nạn toàn diện

– Một số sản phẩm khác

Các loại bảo hiểm nói trên đều hướng đến các đối tượng khác nhau. Bảo hiểm này sẽ bao gồm chi phí điều trị khẩn cấp, khám sức khoẻ, chi phí điều trị nội trú tại viện và các chi phí khác nữa như chi phí về chỗ ở và đi lại.

Ý nghĩa của bảo hiểm tai nạn

Có thể khẳng định rằng, bảo hiểm tai nạn là một loại bảo hiểm cần thiết đối với mỗi người. Một hợp đồng bảo hiểm tai nạn giúp các bạn thanh toán các chi phí không được bảo hiểm y tế lớn chi trả đầy đủ, vừa giúp trang trải các chi phí y tế tăng thêm nằm ngoài khả năng tài chính của khách hàng. Bảo hiểm xã hội đem lại nhiều lợi ích cho người mua bảo hiểm, đặc biệt là giúp quý khách hàng giải quyết vấn đề tài chính một cách ưu việt nhất.

Qua bài viết Bảo hiểm Tai nạn Tiếng Anh là gì đã giúp quý bạn đọc có được những thông tin hữu ích. Ta thấy rằng, bảo hiểm tai nạn là một loại bảo hiểm quan trọng mà mỗi người cần có.