Bộ Phận Sản Xuất Tiếng Anh Là Gì ? Company Structure (Cơ Cấu Tổ Chức)

Các doanh nghiệp trong ngành sản xuất giữ vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra những mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa nhằm mục đích phân phối tốt nhất nhu yếu của người tiêu dùng. Trước tình hình hội nhập kinh tế tài chính, cũng như những doanh nghiệp ngày càng lan rộng ra những hoạt động giải trí giao thương mua bán quốc tế thì việc phải liên tục tiếp xúc với đối tác chiến lược quốc tế là điều hiển nhiên. Để hoạt động giải trí giao thương mua bán quốc tế diễn ra hiệu suất cao yên cầu bạn phải hiểu rõ những thuật ngữ tiếng Anh trong nghành nghề dịch vụ sản xuất .Bạn đang xem : Bộ phận sản xuất tiếng anh là gìBạn đang xem: Bộ phận sản xuất tiếng anh là gì

Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các thuật ngữ tiếng Anh thường gặp trong ngành sản xuất để các bạn đang làm việc trong ngành sản xuất hoặc là yêu thích ngành sản xuất có sự chuẩn bị tốt hơn cho con đường phát triển sự nghiệp của mình.

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện quy trình tạo ra mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa .The company’s new Mã Sản Phẩm will be going into production early next year .Mẫu mới của công ty sẽ được đưa vào sản xuất vào đầu năm sau .The company expects to resume production again after a two-month break .Công ty dự kiến sẽ sản xuất trở lại sau hai tháng .Số lượng loại sản phẩm do công ty sản xuất ra .Company’s production has risen steadily over the years .Sản lượng của công ty tăng đều trong những năm qua .Bắt đầu / ngừng sản xuất .This Model is scheduled to go into / out of production by the end of the year .Mẫu này dự kiến sẽ mở màn / ngừng sản xuất vào cuối năm .

*Các cụm từ đi với production thường gặp:Production manager : trưởng phòng sản xuấtA increase / decline / fall in production : tăng / giảm sản lượngGo into / out of production : mở màn / ngừng sản xuấtProduction cost : chi phí sản xuất, giá tiền sản xuấtProduction process : tiến trình sản xuấtProduction target : chỉ tiêu sản xuấtProduction plan : kế hoạch sản xuấtProduction schedule : lịch trình sản xuấtProduction term : thời hạn sản xuấtProduction activities : hoạt động giải trí sản xuấtProduction step : quy trình sản xuấtProduction department : xưởng sản xuất, phòng sản xuấtProduction department : ảnh hưởng tác động so với sản xuấtProduction materials : vật tư sản xuấtProduction mode : phương pháp sản xuấtProduction possibility : năng lực sản xuấtProduction line : dây chuyền sản xuất sản xuấtProduction equipment : thiết bị sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials to maximize returns .Tập trung tối đa hóa hiệu suất cao sử dụng nguyên vật liệu để tối đa hóa doanh thu .Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production and distribution .Giá cả sản phẩm & hàng hóa chịu tác động ảnh hưởng bởi giá thành nguyên vật liệu, cũng như chi phí sản xuất và phân phối .We’ve got to discuss the raw materials that produce our products .Chúng ta phải luận bàn về những nguyên vật liệu cần để sản xuất ra những mẫu sản phẩm của tất cả chúng ta .Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies and indirect materials .giá thành nguyên vật liệu gồm có nguyên vật liệu trực tiếp, cũng như nguồn phân phối và nguyên vật liệu gián tiếp .Các cụm từ đi với “ raw materials ” thường gặp :Consumption index of raw materials : chỉ số tiêu dùng nguyên vật liệuInventory of raw materials : kiểm kê nguyên vật liệu tồn dưRaw materials site : địa thế căn cứ nguyên vật liệuShortage / scarcity of raw materials : thiếu nguyên vật liệuTurnover of raw materials : mức chu chuyển nguyên vật liệuMajor raw materials : nguyên vật liệu chính

Xem thêm  Xét Tuyển Tiếng Anh Là Gì ? Tiếng Anh Thành Tiêu Chí Xét Tuyển Đại Học

3. Factory: nhà máy, xưởng sản xuất

*Ngữ cảnh sử dụng:My company has twenty factories all over the world .Công ty của tôi có 20 nhà máy sản xuất trên toàn quốc tếI work in Hai Phong factoryTôi thao tác tại xí nghiệp sản xuất TP. Hải Phòng .The report is highly critical of safety standards at the factory .Bản báo cáo giải trình nhìn nhận cao những tiêu chuẩn bảo đảm an toàn tại nhà máy sản xuất .The company plans to shut down 3 factories and cut 5.000 jobs .Công ty có kế hoạch đóng cửa bốn nhà máy sản xuất và cắt giảm 5.000 việc làm .Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay .Các công nhân xí nghiệp sản xuất đã tổ chức triển khai một cuộc đi bộ vào tuần trước vì một cuộc tranh cãi về lương .You can order your goods directly from the factory .Xem thêm : ” Tấm Tôn Tiếng Anh Là Gì – Ví Dụ Và Cách Dùng Đúng Văn Phạm

Các cụm từ đi với factory thường gặp:

Factory accounting : kế toán xí nghiệp sản xuấtFactory act : lao lý tại nhà máy sản xuấtFactory automation : tự động hóa xưởng sản xuấtFactory price : giá xuất xưởngFactory manager : giám đốc xí nghiệp sản xuấtFactory overhead : ngân sách chung của nhà máy sản xuấtFactory layout : sắp xếp sắp xếp trong xí nghiệp sản xuấtAggregate at factory : giá xưởngAt factory : giá giao hàng tại xưởngFactory worker : công nhân xí nghiệp sản xuất

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

I work for a company that manufactures toys .Tôi thao tác cho một công ty chuyên sản xuất đồ chơi .We manufacture components for our car production plants in Europe .Chúng tôi sản xuất những linh phụ kiện cho nhà máy sản xuất sản xuất xe hơi tại Châu Âu của chúng tôi .

Xem thêm  Thời khóa biểu tiếng Anh: Định nghĩa, Cách viết và Mẫu - Step Up English

Các cụm từ đi với manufacture thường gặp:

Wholesale manufacture : sản xuất quy mô lớn, sản xuất hàng loạtOf foreign manufacture : do quốc tế sản xuấtOf home manufacture : sản xuất trong nướcManufacture order : lệnh sản xuấtCertificate of manufacture : giấy ghi nhận sản xuất

Trial manufacture: bản chạy thử, mẫu ban đầu

Small-scale manufacture : sự sản xuất hàng loạt ở Lever nhỏDate of manufacture : ngày tháng sản xuấtThe cotton manufacture : ngành công nghiệp dệt, ngành dệtAutomobile manufacture : hãng sản xuất xe hơi

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new product can require two years to develop .Một loại sản phẩm mới hoàn toàn có thể cần tới 2 năm để tăng trưởng .The manufacturer had to withdraw the product because of a design fault .Nhà sản xuất đã phải tịch thu loại sản phẩm vì lỗi phong cách thiết kế .Company aims to develop more quality products over the coming year .Công ty mong ước tăng trưởng nhiều mẫu sản phẩm chất lượng hơn trong năm tới .

*End / final / finished product: sản phẩm cuối

Intermediate product : mẫu sản phẩm trung gianNPS ( network product tư vấn ) : tương hỗ loại sản phẩm mạngUPC ( universal product code ) : mã mẫu sản phẩm thông dụngAuxiliary product : loại sản phẩm phụBulk product : mẫu sản phẩm không đóng bao, loại sản phẩm có khối lượng lớnFlagship / leading product : mẫu sản phẩm nòng cốt, loại sản phẩm số 1High quality product : loại sản phẩm chất lượng caoMain product : mẫu sản phẩm chínhPrimary product : mẫu sản phẩm đa phầnProduct family : dòng mẫu sản phẩmProduct information : thông tin loại sản phẩm

6. Quality: chất lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

To keep close liaison with QA và QC to ensure good quality of products .Giữ liên hệ với QA và QC để bảo vệ chất lượng loại sản phẩm .Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of quality materials .Làm việc với những nhà sản xuất trong việc thiết lập một mạng lưới hệ thống nhằm mục đích bảo vệ việc cung ứng kịp thời những nguyên vật liệu chất lượng .

Các cụm từ đi với Quality thường gặp:

Acceptance quality level : tiêu chuẩn nghiệm thu sát hoạch chất lượngActual quality : chất lượng thực tiễnCertificate of quality : giấy ghi nhận chất lượngGuarantee of quality : giấy bảo vệ chất lượng loại sản phẩmHigh quality goods : hàng chất lượng caoManufacture’s certificate of quality : giấy chứng chất lượng của nhà phân phốiQuality assurance : sự bảo vệ chất lượngQuality control : trấn áp, kiểm tra, quản trị chất lượngQuality control department : phòng kiểm tra chất lượngQuality standards / criterion of quality : tiêu chuẩn chất lượngTotal quality control / management : quản trị chất lượng tổng lực

*7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

Control and analyze production activities to make improvement for cost efficiency to maximize productivityKiểm soát và nghiên cứu và phân tích hoạt động giải trí sản xuất để nâng cấp cải tiến hiệu suất cao ngân sách nhằm mục đích tối đa hóa hiệu suất .Conduct training for production employees to increase company’s productivity .Tiến hành giảng dạy cho nhân viên cấp dưới sản xuất để nâng cao hiệu suất của công ty .

Xem thêm  Thành Tiền trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Các cụm từ đi với Productivity thường gặp:

Increase of productivity : sự ngày càng tăng hiệu suấtLabour / operator productivity : hiệu suất lao độngProductivity effect : hiệu suất sản xuấtProductivity tools : công cụ tăng hiệu suấtProductivity wage : lương theo hiệu suấtRate of machinery productivity : định mức hiệu suất máy

8. Inventory: kiểm kê, hàng tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence and spoilage costs .Sở hữu lượng lớn hàng tồn dư trong thời hạn dài thường không tốt cho doanh nghiệp vì ngân sách tàng trữ hàng tồn dư, lỗi thời và hư hỏng .Managing your inventoryas a whole is a critical part of a successful sales strategy .Việc quản trị hàng loạt hàng tồn dư là một phần quan trọng của một kế hoạch bán hàng thành công xuất sắc .The company usually conducts an inventory of production materials at the end of month .Công ty thường triển khai kiểm kê nguyên vật liệu sản xuất vào cuối tháng .

Các cụm từ đi với Inventory thường gặp:

Inventory control : trấn áp hàng tồn dưInventory records : biên bản kiểm kê hàng tồn dưInventory management : quản trị hàng tồn dưInventory on consignment : hàng tồn dư gửi bánInventory pricing : cách định giá hàng tồn dưInventory variation : dịch chuyển hàng tồn dưPeriod inventory : kiểm kê hàng tồn dư định kỳEnding inventory : kiểm kê cuối kỳ

*

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ

Ngữ cảnh sử dụng:

Making plan for buying machines, equipment to supply enterprise’s production demands .Lập kế hoạch shopping máy móc, thiết bị nhằm mục đích phân phối nhu yếu sản xuất của doanh nghiệp .Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory .Quản lý việc sửa chữa thay thế định kỳ, bảo trì máy móc, hệ thống thiết bị của xí nghiệp sản xuất .

Các cụm từ đi với Equipment thường gặp:

Automated equipment : thiết bị tự động hóaAutomatic check out equipment : thiết bị kiểm tra tự động hóaCapital equipment : thiết bị sản xuấtEquipment and infrastructure : trang thiết bị và hạ tầngEquipment funds : quỹ shopping thiết bịStand-by equipment : thiết bị dự trữ

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo

Ngữ cảnh sử dụng:

Companies are trying to reduce manufacturing cycle time .Các công ty đang cố gắng nỗ lực làm giảm thời hạn của chu kỳ luân hồi sản xuất .Lập kế hoạch và chỉ huy những bộ phận kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật thử nghiệm và tương hỗ kỹ thuật .