Chè trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

Chè tiếng Anh là gì?

Sweet Soup (Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Chè

Nghĩa tiếng Anh: Sweet Soup

“Chè” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

(Nghĩa của chè trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

Sweet gruel

Ví dụ:

Chè hạt sen – Sweet lotus seed gruel

Chè trôi nước – Rice Ball Sweet Soup

Chè sắn – Cassava Gruel

Chè đậu trắng với nước cốt dừa – White cow-pea with coconut gruel

Chè đậu xanh – Green beans sweet gruel

Chè đậu đen – Black beans sweet gruel

Chè đậu đỏ – Red beans sweet gruel

Chè khoai môn với nước dừa – Sweet Taro Pudding with coconut gruel

Chè chuối – Sweet banana with coconut gruel

Chè sáo sọn – Sweet mung bean gruel

Chè ba màu – Three colored sweet gruel

Chè Thái – Thai Sweet gruel

Chè khúc bạch – Khuc Bach sweet gruel

Chè bưởi – made from grapefruit oil and slivered rind

Chè cốm – made from young rice

Chè củ súng – made from water lily bulbs

Chè củ mài – made from Dioscorea persimilis

Chè hột lựu (called by this name in southern Vietnam and by chè hạt lựu in northern Vietnam) – in this dish, rice paste are cut into pomegranate seed-shaped pieces.

Chè củ từ (or chè khoai từ) – made from Dioscorea esculenta

Chè khoai lang – made from sweet potato

Chè chuối – made from bananas and tapioca (Vietnamese: bột báng)

Chè mít – made from jackfruit

Chè thốt nốt – made from sugar palm seeds

Chè được làm từ lô hội – made from Aloe vera

Xem thêm  Commercial English | Marinetraining

Chè bánh lọt – made from bánh lọt – a cake from Huế (lọt means “to sift”).

Chè bắp (the Southern dialect) hay còn gọi là chè ngô (the Northern dialect) – made from corn and tapioca rice pudding

Chè sắn lắt – made from sliced cassava

Chè sắn bột hay còn gọi là chè bột sắn – made from cassava flour

Chè lam – made from ground glutinous rice

Chè hoa quả – mixture of so many different fruits including pineapple, watermelon, apple, pear, mango, lychee, dried banana, cherry, and dried coconut with milk, yogurt, and syrup

Chè nhãn – made from longan

Chè xoài – made from mango

Chè trái cây – made from fruits

Chè trái vải – lychee and jelly

Chè sầu riêng – made from durian

Chè sen dừa – made from lotus seeds and coconut water

Chè hạt sen – made from lotus seeds

Chè được làm từ các củ sen – made from lotus tubers

Chè mã thầy (or chè củ năng) – made from water chestnuts

Chè hạt lựu – made from the other pomegranate seed-shaped tapioca pearls.

Chè bột lọc – from small cassava and rice flour dumplings

Chè trôi nước – very muc balls made from mung bean paste in a shell made of glutinous rice flour; served in a thick clear or brown liquid made of water, sugar, and grated ginger root.

Chè hột éo – basil seed drink

Chè khoai môn – made from taro

Chè kê – made from millet

Xem thêm  Dưa Gang Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Chè khoai tây – made from potato

Chè sen – made from thin vermicelli and jasmine flavoured syrup

Chè mè đen – made from black sesame seeds

Chè rau câu – made from agar agar

Chè thạch sen – made from seaweed and lotus seeds

Chè thạch hạt sen – thin, vermicelli-like jellies.

Chè sương sâm – jelly with Tiliacora triandra extract

Chè sương sáo – Grass jelly

Chè hình dạng bánh xếp – green bean wrapped in a tapioca skin dumpling eaten in a coconut milk base with smaller pieces of tapioca. Translated to English, the dish is “folded cake dessert”.

Chè ong – made form a rice, ginger root and honey and molasses- this is a northern dish, usually cooked to offer to the ancestors at Tết.

Chè hạt đậu đen – made from the black beans; one of the most popular varieties of chè, particularly for northern Vietnamese.

Chè đậu phụng (also called chè đậu phộng in southern Vietnam, or chè lạc in northern Vietnam) – made from peanuts

Chè đậu ván Huế – made from Dolichos lablab (hyacinth beans) a specialty in Huế

Chè đậu đỏ – made from azuki beans, usually using whole beans, rarely using ground beans.

Chè đậu huyết – made from red beans.

Chè đậu trắng – made from black-eyed peas. In this dessert is just to referred to as chè đậu as it is one of the most common bean dessert for southern Vietnamese.

Chè đậu xanh – made from whole mung beans

Chè đậu xanh đánh – made from ground mung beans

Xem thêm  Con dấu tiếng Anh là gì, đóng dấu tiếng Anh là gi?

Chúc các bạn học tốt!

Kim Ngân