Chi nhánh công ty tiếng Anh là gì?

Bài viết này của Tổng đài tư vấn 1900 6557 sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm chi nhánh công ty là gì? Chi nhánh công ty tiếng Anh là gì?

Chi nhánh công ty là gì?

Chi nhánh công ty là một trong những đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp.

– Nhiệm vụ của chi nhánh công ty là tiến hành hoạt động nhằm thực hiện một phần hoặc toàn bộ các chức năng chung của doanh nghiệp.

Trong đó có thể bao gồm cả chức năng quan trọng như là nhận ủy quyền để đaị diện cho doanh nghiệp thực hiện một công việc cụ thể nào đó.

– Bên cạnh đó, pháp luật hiện hành về doanh nghiệp cũng có quy định rõ ràng rằng ngành nghề kinh doanh của mỗi chi nhánh thì đều phải đúng và giống y như ngành nghề kinh doanh của chính doanh nghiệp đó.

Chi nhánh công ty tiếng Anh là gì?

Chi nhánh công ty tiếng Anh là Branch (n)

Vậy khái nhiệm về chi nhánh công ty tiếng Anh là gì?

Khái niệm chi nhánh công ty khi được phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh sẽ như sau:

The company’s branch is one of the affiliated units of the enterprise.

– The mission of the branch of the company is to conduct activities to perform part or all of the common functions of the business.

This could include important functions such as getting authorization to represent a business for a specific job.

Xem thêm  Làm Trái Ngành Tiếng Anh Là Gì, Chuyên Ngành Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví Dụ

– Besides, the current law on enterprises also clearly stipulates that the business line of each branch must be exactly and exactly the same as the business line of that enterprise.

Giám đốc chi nhánh tiếng Anh là gì?

Giám đốc chi nhánh tiếng Anh là Branch Manager.

Giám đốc chi nhánh là một giám đốc điều hành phụ trách một địa điểm cụ thể hoặc văn phòng chi nhánh của một ngân hàng hoặc một công ty dịch vụ tài chính

Danh mục từ tương ứng chi nhánh công ty tiếng Anh là gì?

Một số từ tương ứng, liên quan đến chi nhánh công ty tiếng Anh đó là:

– Văn phòng đại diện tiếng Anh là Representative office (n)

– Công ty mẹ tiếng Anh là Holding company (n)

– Công ty con tiếng Anh là Subsidiaries (n)

– Phó giám đốc chi nhánh công ty tiếng Anh là Deputy director of the company’s branch (n)

– Trụ sở chi nhánh công ty tiếng Anh là Head office of the company (n)

– Nhân viên chi nhánh công ty tiếng Anh là Company branch employees (n)

– Doanh nghiệp tiếng Anh là Enterprise (n)

– Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng Anh là Limited liability company branch (n)

– Chi nhánh công ty cổ phần tiếng Anh là Branch office of Coporation (n)

– Hệ thống chi nhánh công ty tiếng Anh là Company branch system (n)

Ví dụ cụm từ sử dụng chi nhánh công ty tiếng Anh viết như thế nào?

Một vài ví dụ về cụm từ có sử dụng chi nhánh công ty tiếng Anh như là:

Xem thêm  Lông trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

– Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam có 01 trụ sở chính tại Hà Nội và 02 văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng.

=> The National Office of Intellectual Property of Vietnam has 01 headquarters in Hanoi and 02 representative offices in Ho Chi Minh City and Da Nang City.

– Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Bình Yên có địa chỉ tại số 35, đường Phạm Thận Duật, phường Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

=> Thanh Binh Yen Company Limited’s branch is located at 35, Pham Than Duat street, Nam Trung Yen ward, Cau Giay district, Ha Noi city.

– Giám đốc chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Bank tại khu vực thành phố Ninh Bình là ông Nguyễn Trần Trung Anh.

=> Director of Saigon Bank branch in Ninh Binh city area is Mr. Nguyen Tran Trung Anh.

Qua những ví dụ cụ thể về chi nhánh công ty tiếng Anh cũng như phân tích về khái nệm chi nhánh công ty, chi nhánh công ty tiếng Anh là gì? Mong rằng bạn đã có thêm những kiến thức bổ ích và hiểu thêm về một số vấn đề có liên quan đến chi nhánh công ty.

>>>>> Tham khảo thêm: Thành lập Chi nhánh Công ty