“Tỷ Lệ Chiếm Tỷ Lệ Tiếng Anh Là Gì, Tỷ Lệ Chiếm Tỷ Lệ Tiếng Anh Là Gì

IELTS WRITING (Kĩ năng viết trong bài thi IELTS) gồm Task 1 và Task 2. Trong phần thi Viết Task 1, bạn sẽ phải miêu tả thông tin biểu đồ với ít nhất 150 từ trong khoảng 20 phút. Trong phần thi Viết Task 2, bạn sẽ phải viết bài luận về chủ đề xã hội như môi trường, giáo dục hay năng lượng sạch bằng ít nhất 250 từ trong khoảng 40 phút. Bài viết này sẽ trình bày những tuyệt chiêu cần thiết phải có trong phần viết Task 1. Bạn có thể đạt điểm số xuất sắc nếu làm theo đúng những hướng dẫn sau đây.Bạn đang xem: Chiếm tỷ lệ tiếng anh là gì

CẤU TRÚC BÀI VIẾT CHUNG

INTRODUTION (giới thiệu)OVERALL (1- 2 câu)DETAIL 1 (CHI TIẾT 1)DETAIL 2 (Chi tiết 2)

CHI TIẾT PHẢI CÓ TRONG BÀI

Highest pointLowest pointEqual pointCompare 2 fligures

PHẦN 1 – VIẾT TASK 1 VỚI LINE CHART (BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG)

CÁCH VIẾT KHÔNG LẶP TỪ VÀ CẤU TRÚC ĐA DẠNG TRONG BÀI

CÁCH 1: CHỦ TỪ + ĐỘNG TỪ (TĂNG/GIẢM) + TRẠNG TỪ (chỉ MỨC ĐỘ/ TỐC ĐỘ)

Ví dụ: The number of cars increased dramatically in 50 years.

TỪ VỰNG DÙNG CHO CÁCH 1

Động từ TĂNG

Increase – went up – climbed – roseChú ý: rocketed – shot up – soar – leap không dùng trạng từ phía sau

Động từ GIẢM

Decreased – went down – dropped – declined – fellChú ý: dipped – slumped – plummet – plunge không dùng trạng từ phía sauCÁCH 2: CHỦ TỪ + TÍNH TỪ (chỉ MỨC ĐỘ/ TỐC ĐỘ) + DANH TỪ (TĂNG/GIẢM)

Xem thêm  Thể Tích trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

TỪ VỰNG DÙNG CHO CÁCH 2

Tính từ NHIỀU/ NHANH

Dramatic – sharp – quick – enormous – huge – substantial

Tính từ TRUNG BÌNH

Considerable, significant, marked, noticeable

Tính từ CHẬM/ ÍT:

Moderate, slight, minimal, small, gradual, steady

Danh từ TĂNG

Increase – rise – growth – upward – trend

Danh từ GIẢM

Decrease – fall – drop – decline – downturn – reductionNGOÀI RA, TỪ VỰNG KHI MIÊU TẢ ĐIỂM CAO NHẤT, THẤP NHẤT VÀ BẰNG NHAU (HOẶC KHÔNG THAY ĐỔI) NounVerbHIGHEST POINT

A peak (of fig.*) A high (of fig.)

The greatest level/point (of fig.)

The highest level/point (of fig.)

Reached a peak (of fig.) Topped out (at fig.)

LOWEST POINT

A low (of fig.)

The lowest level/point (of fig.)

Reached a low point (of fig.) Bottomed out (at fig.)

Reached a low point (of fig.) Bottomed out (at fig.)

NO CHANGE

No change (at fig.)

A leveling out (at fig.)

Remained stable (at fig.) Leveled out (at fig.)

Stayed at the same level (at fig.) Remained constant (at fig.)

*fig. – figure(thông số)

TỪ ĐỒNG NGHĨA CỦA ABOUT

Approximately – nearly – around – almost – just over – just under – just slightly over – just slightly under – just more than – just less than – well under – roughly …

CÁCH NÓI THỜI GIAN

From …(2015) to … (2017)Between … and …During the 10 year period from … to …During the 10 year period between … and …Over the 10 year period from … to …Over the 10 year period between … and …Over/ During a decadeIn 2017In the 2000sDuring the 2000s

Xem thêm  Hiện Trạng Tiếng Anh Là Gì, Hiện Trạng In English - Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021

CHÚ Ý

During / Over / In the first … year period, Dành cho những năm, cột mốc đầu tiên

During / Over / In the next … years, Dành cho những năm, cột mốc tiếp theo

During / Over / In the last … years, Dành cho những năm, cột mốc cuối cùng

PHẦN 2 – VIẾT TASK 1 VỚI PIE CHART (BIỂU ĐỒ TRÒN)

THE HIGHEST/ LOWEST POINT

CHIẾM

TỶ LỆ CAO NHẤT

, THEO SAU BỞI

Comprised

The highest level

, followed by …

Contained

The highest point

Made up

The greatest level

Consisted of

The greatest point

Included

The lowest level

occupied

The lowest point

Ex: The percentage of males who travelled by bus comprised the highest level of 43%, followed by subway (27%) and bike (17%).

PHẦN LỚN

ĐỘNG TỪ CHÍNH

THEO SAU BỞI

A majority of

could be found/seen

, followed by …

A minority of

EX: A majority of females travelled by bus at 35%, followed by train (24%) and car (23%).Xem thêm: Bị Á Sừng Bôi Thuốc Gì – Bị Á Sừng Nên Bôi Thuốc Gì

THE SAME POINT

PHRASE 1

Was the same as

PHRASE 2

PHRASE 1

PHRASE 2

Were the same (at)

COMPARE

CHIẾM

SO SÁNH VỚI

Comprised

Compared in

Contained

Compared with

Made up

Consisted of

Included

occupied

EX: The percentage of train by males contained 7%, compared with 24% of females.

Phrase 1

Was higher / greater

than

Phrase 2

By (lấy cao trừ thấp)

More =>

Noun =>

Than =>

Noun =>

Verb

EX: More females than males travelled by train by 10%.Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Guitar Fingerstyle ” Cho Người Chưa Biết Gì, Hướng Dẫn Cách Học Guitar Fingerstyle Hiệu Quả

Xem thêm  Tủ lạnh trong tiếng anh đọc là gì?- Eurocook

NGOÀI RA, CẦN NHỚ NHỮNG TỪ VỰNG CẦN THIẾT CHO VIẾT BIỂU ĐỒ

1. Synonyms (Từ đồng nghĩa)

Show – represent – illustrate chỉ ra

The figure – the number – the amount Số lượng

The rate – the percentage – the proportion tỷ lệ phần trăm

2. Overview (Nhận định chung)

In general, Nhìn chung

Generally, nt

Overall, nt

3. Details (Viết chi tiết, tách ra từng phần)

In case of, Trong trường hợp/ Về … In terms of,

Regarding … For …

4. Useful phrases (Những cụm từ hữu ích)

We can see that Có thể thấy rằng

It can be clearly seen that nt It is interesting to note that nt

Trên đây là những tuyệt chiêu sau nhiều năm đi dạy cô Sương đã và đang giúp học trò chinh phục hành trình IELTS đầy khó khăn. Bạn có thể tự luyện tập hàng ngày viết Task 1 hoặc đăng kí khóa học tại HỌC TIẾNG ANH NHANH, cô Sương sẽ hỗ trợ và giúp bạn vượt qua kì thi IELTS sắp tới. Chúc bạn thành công.