Chứng chỉ hành nghề (Practising Certificate) là gì? Tại sao một số ngành nghề cần chứng chỉ hành nghề?

Chứng chỉ hành nghề (Practising Certificate)

Chứng chỉ hành nghề trong tiếng Anh gọi là Practising Certificate.

Chứng chỉ hành nghề là một loại giấy phép con được cấp cho cá nhân khi cá nhân đó tốt nghiệp lớp học bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nhất định nào đó (tư vấn giám sát, kế toán, kiểm toán…)

Chứng chỉ hành nghề không phải là loại “giấy chứng nhận” về chuyên môn của người hành nghề bởi lẽ chứng chỉ hành nghề chỉ được cấp cho những người đã qua đào tạo tại các cơ sở quốc gia (các trường đại học, trung cấp, cao đẳng…) và những người hành nghề lâu năm, không vi phạm pháp luật.

Chính vì vậy bằng tốt nghiệp tại các cơ sở quốc gia mới là chứng chỉ xác nhận chuyên môn, trình độ của người hành nghề còn chứng chỉ hành nghề chỉ là tờ giấy chứng nhận, là công cụ để giám sát, thực hiện đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề là công cụ để người hành nghề thường xuyên được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, các thông tin về tiến bộ khoa học – kĩ thuật, các quy định về pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề của mình.

Chứng chỉ hành nghề thường có thời hạn từ 1-3 năm tùy thuộc vào thâm niên, kinh nghiệm của người hành nghề. Người được cấp chứng chỉ hành nghề hàng năm cần tham gia các lớp học bồi dưỡng để nâng cao trình độ. Trường hợp người hành nghề vi phạm quy định có thể bị thu hồi chứng chỉ hoặc không được tiếp tục hành nghề.

Xem thêm  Tân ngữ - Object trong tiếng Anh. Phân loại và cách sử dụng của Tân ngữ trong cấu trúc câu - Testuru

Tại sao một số ngành nghề kinh doanh lại cần chứng chỉ hành nghề?

Với nhiều ngành nghề kinh doanh đặc thù, sự yêu cầu về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp là hết sức cần thiết. Các công ty, doanh nghiệp đăng kí kinh doanh ngành nghề yêu cấp chứng chỉ được yêu cầu cần tuyển nhân viên hoặc giám đốc có đầy đủ chứng chỉ liên quan đến ngành nghề mà công ty dự định hoạt động để đảm bảo việc giám sát, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong quá trình hoạt động tại các doanh nghiệp này.

Nhầm lẫn và hậu quả

Việc yêu cầu doanh nghiệp khi kinh doanh ngành nghề có đặc thù cần có chứng chỉ là điều hết sức cần thiết, tuy nhiên tại nước ta, khi chứng chỉ hành nghề đã trở thành “siêu bằng” làm ảnh hưởng không ít tới quá trình hoạt động của các doanh nghiệp.

– Sự quản lí khắt khe của việc cấp chứng chỉ hành nghề dẫn đến nhiều doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề yêu cầu chứng chỉ nhưng không đáp ứng đủ số lượng chứng chỉ phù hợp dẫn đến việc kinh doanh không phép diễn ra tràn lan mà không có các cơ quan chức năng quản lí, vô hình chung việc yêu cầu chứng chỉ trở thành hình thức.

– Quá nhiều người hành nghề nhưng không có chứng chỉ hành nghề, không đơn vị giám sát, quản lí dẫn đến đạo đức nghề nghiệp bị vi phạm nghiêm trọng (tư vấn giám sát, khám chữa bệnh, kế toán, kiểm toán…).

Xem thêm  Phố đi bộ tiếng anh là gì

– Yêu cầu doanh nghiệp khi kinh doanh ngành nghề yêu cầu chứng chỉ đã trở thành rào cản đối với doanh nghiệp trong quá trình hội nhập. Khi các thông tư yêu cầu chứng chỉ ra đời hàng loạt doanh nghiệp phải ngừng hoạt động vì không đáp ứng đủ yêu cầu, người đầu tư thành lập doanh nghiệp mất hoàn toàn quyền điều hành doanh nghiệp và doanh nghiệp nhanh chóng phá sản.

(Tài liệu tham khảo: oecc.vn)