Chuyển giá (Transfer Pricing) là gì? Chuyển giá được thực hiện như thế nào?

Chuyển giá (Transfer Pricing)

Chuyển giá trong tiếng Anh gọi là Transfer Pricing.

Chuyển giá được hiểu là việc thực hiện chính sách giá đối với hàng hóa, dịch vụ và tài sản được chuyển dịch giữa các thành viên trong tập đoàn qua biên giới không theo giá thị trường nhằm tối thiểu hóa số thuế của các công ty đa quốc gia (Multi Nations Company) trên toàn cầu.

Các công ty đa quốc gia (MNC) được phép sử dụng hợp pháp phương thức định giá chuyển nhượng để phân bổ thu nhập giữa các công ty con và công ty liên kết khác là một phần của tổ chức mẹ. Tuy nhiên, đôi khi các công ty cũng lạm dụng phương pháp định giá này để thay đổi thu nhập của họ, từ đó tác động làm giảm thuế.

Cơ chế định giá chuyển nhượng là một cách mà các công ty có thể chuyển các khoản nợ thuế sang các khu vực pháp lí có mức thuế thấp.

Các doanh nghiệp thực hiện chuyển giá để giảm thuế như thế nào?

Để hiểu rõ hơn về cách các doanh nghiệp chuyển giá để tránh thuế, hãy xem xét tình huống sau đây.

Giả sử một doanh nghiệp X là một nhà sản xuất ô tô có hai bộ phận: bộ phận A chuyên sản xuất phần mềm, và bộ phận B chuyên sản xuất ô tô.

Bộ phận A bán phần mềm cho các nhà sản xuất ô tô khác và cho cả công ty mẹ là công ty X. Thông thường, bộ phận B có thể mua phần mềm từ bộ phận A theo giá thị trường hiện hành mà Bộ phận A đang bán cho các nhà sản xuất ô tô khác.

Xem thêm  Bàn làm việc tiếng anh là gì? Những từ tiếng anh về đồ dùng văn phòng

Tuy nhiên, thay vì sử dụng giá thị trường, bộ phận A quyết định ưu tiên bộ phận B và bán cho B phần mềm với giá thấp hơn giá thị trường. Do đó, doanh thu của Bộ phận A thấp hơn do giá thấp hơn. Việc này cũng làm cho giá vốn hàng bán của Bộ phận B thấp hơn.

Lúc này, doanh thu của A giảm một khoản bằng với khoản chi phí mà B tiết kiệm được, nhưng tác động tài chính đối với toàn bộ công ty không thay đổi.

Giả sử rằng bộ phận A được đăng kí ở một quốc gia có thuế cao hơn bộ phận B. Công ty X có thể khiến bộ phận A tính giá thấp hơn và chuyển những khoản tiết kiệm đó cho bộ phận B. Bộ phận A lúc này có doanh thu thấp hơn và chịu thuế ít đi, trong khi bộ phận B tiết kiệm được giá vốn hàng bán và có lợi nhuận cao hơn.

Nói cách khác, khi bộ phận A thưc hiện chuyển giá với bộ phận B, toàn bộ công ty X tránh được một khoản thuế.

Tóm lại, bằng cách tính phí cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường, các công ty có thể sử dụng chuyển giá để chuyển lợi nhuận và chi phí cho các bộ phận khác trong nội bộ để giảm gánh nặng thuế. Các cơ quan thuế thường có các qui tắc nghiêm ngặt liên quan đến chuyển giá để tránh việc các doanh nghiệp dùng chuyển giá để trốn thuế.

Xem thêm  Vắt Khô trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

(Nguồn: Investopedia)