Cơ quan nhà nước tiếng Anh là gì?

Hiện nay các thuật ngữ liên quan đến tiếng Anh pháp lý đang ngày càng được quan tâm, chú trọng, trong đó phải kể đến thuật ngữ “Cơ quan nhà nước”. Vậy cơ quan nhà nước là gì? Cụm từ Cơ quan nhà nước tiếng Anh là gì? Qua bài viết dưới đây Luật Hoàng Phi sẽ giải đáp giúp Qúy khách các vấn đề này.

Cơ quan nhà nước là gì?

Cơ quan hành chính nhà nước là một trong những bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, được thành lập theo trình tự pháp luật quy định, đó là những cá nhân hoặc tổ chức được trao quyền để thực hiện những chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

Phạm vi quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước đã được quy định cụ thể trong luật. Vì thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước nên các cá nhân, tổ chức này có mang tính quyền lực nhà nước.

Cơ quan quản lý nhà nước có các đặc điểm nhất định như:

– Các quyết định đều mang tính quyền lực nhà nước

– Là chủ thể đại diện để thực thi quyền lực thay Nhà nước

– Các cơ quan có quyền quan hành ra các văn bản pháp luật để giải quyết, chỉ đạo công việc của mình trong phạm vi thẩm quyền

– Các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước ban hành sẽ được đảm bảo thực thi bằng quyền lực nhà nước, do cơ quan ban hành trực tiếp giám sát việc thực hiện

Xem thêm  Hấp trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

– Tùy thuộc vào quy định của pháp luật mà các cơ quan nhà nước khác nhau sẽ có hình thức hoạt động, phạm vi thẩm quyền mang đặc trưng riêng.

Cơ quan nhà nước tiếng Anh là gì?

Cơ quan nhà nước tiếng Anh là State agencies và định nghĩa State agencies are one of the constituent parts of the state apparatus, established according to the order prescribed by law. These are individuals or organizations empowered to perform the functions and duties of the State.

The scope of rights and obligations of state agencies is specified in the law. Because they perform the functions and duties of the State, these individuals and organizations have the character of state power.

State agencies have certain characteristics such as:

– The decisions are of state power

– Be a representative subject to exercise power for the State

– The authorities have the authority to issue legal documents to resolve and direct their work within their competence.

– Legal documents promulgated by state agencies will be enforced by state power, by the issuing agency that directly oversees the implementation.

– Depending on the provisions of the law, different state agencies will have their own specific form of operation and jurisdiction.

Cơ quan tiếng Anh là gì?

Cơ quan tiếng Anh là institution

Cụm từ tương ứng Cơ quan nhà nước tiếng Anh là gì?

Tiếng Anh Tiếng Việt State agencies Cơ quan nhà nước Administrative agency Cơ quan hành chính Law enforcement authorities Cơ quan hành pháp Judicial authorities Cơ quan tư pháp Judicial authorities Ủy ban nhân dân Judicial authorities Tòa án nhân dân People’s Procuracy Viện kiểm sát nhân dân Goverment Chính phủ People’s Assembly Hội đồng nhân dân

Xem thêm  Lái máy bay tiếng Anh là gì

Một số ví dụ đoạn văn có sử dụng từ Cơ quan nhà nước tiếng Anh viết như thế nào?

Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp giúp Qúy khách một số câu văn, đoạn văn có chứa cụm từ Cơ quan nhà nước tiếng Anh để quý khách có thể áp dụng trong giao tiếp:

– Competence of state agencies has limitations on space (territory), on time of validity, on the subject of impact. The authority of the agency depends on its legal status in the state apparatus. Limitation of authority of state agencies is a legal limit because it is required by law.

– The establishment or dissolution of a certain state agency is derived from the requirement to perform the state’s functions and duties in each certain period. The number of state agencies and civil servants more or less depends much on the objective and subjective factors of the country, the capacity of the staff and the way of looking at the problem from an organizational perspective.

– The authority of each state agency is strictly, clearly and publicly defined by law. Within the scope of its delegated authority, each agency is independent and proactive in implementing its functions and duties.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Cơ quan nhà nước tiếng Anh là gì? Nếu Qúy khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ đến công ty Luật Hoàng Phi theo số Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6557.

Xem thêm  Chương trình tiếng Anh tích hợp là gì? Ưu và nhược điểm