Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì? – Luật Hùng Sơn

Thuật ngữ tiếng Anh trong Doanh nghiệp hiện nay là rất quan trọng, nó không chỉ thể hiện tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp, mà nó còn thể hiện độ chính xác liên quan đến các công việc hàng ngày. Luật Hùng Sơn xin giới thiệu bài viết Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì? Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về thuật ngữ đại hội đồng cổ đông tiếng Anh một cách chính xác nhất.

1. Đại hội đồng cổ đông là gì?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quy định thì:

1.1 Đại hội đồng cổ đông là gì?

Đại hội đồng cổ đông trong công ty là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần, họ có quyền thực hiện các quyết định và các vấn đề quan trọng của công ty như sự phát triển, tổ chức hoạt động quản lý, liên quan đến đầu tư và vốn, cùng với đó là sự tồn tại của công ty.

1.2 Quyền và nghĩa vụ của đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần có thẩm quyền như sau:

  • Thông qua những định hướng để phát triển kinh doanh của công ty;
  • Quyết định về các loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định về mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
  • Bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
  • Quyết định về đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn mức 35% tổng giá trị tài sản đã được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;
  • Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty;
  • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm của công ty;
  • Quyết định mua lại trên mức 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
  • Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong công ty gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
  • Quyết định tổ chức lại hoặc giải thể công ty;
  • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Xem thêm  Văn Phòng Công Chứng Tiếng Anh Là Gì ? Công Chứng Tiếng Anh Là Gì

2. Đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì?

Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần tiếng Anh là General Meeting of Shareholders.

Đại hội đồng cổ đông được định nghĩa bằng tiếng Anh như sau:

The General Meeting of Shareholders in the company is the highest body of a joint-stock company, they have the right to make decisions and important issues of the company such as development, organization and management activities, related matters. to investment and capital, along with the existence of the company.

3. Những thuật ngữ về đại đội đồng cổ đông bằng tiếng anh là gì?

Những thuật ngữ về Đại hội đồng cổ đông có sử dụng Tiếng Anh thường dùng là:

Tiếng Việt Tiếng Anh Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp The convenor of the General Meeting of Shareholders must prepare the agenda and contents of the meeting Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông List of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông Notice of invitation to the general meeting of shareholders Họp đại hội đồng cổ đông lần đầu The fist genral meeting of shareholders Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Resolution of the General Meeting of Shareholders Biên bản họp đại hội đồng cổ đông Minutes of the General Meeting Of Shareholders

4. Ví dụ cụ thể về đại hội đồng cổ đông tiếng anh

Luật Hùng Sơn xin giới thiệu về một số ví dụ về đại hội đồng cổ đông được dịch nghĩa sang tiếng Anh như sau:

Xem thêm  Tên gọi các vị trí trong khách sạn bằng tiếng Anh

– The company’s general meeting of shareholders will hold an annual meeting once a year. In addition to the annual meeting, the General Meeting of Shareholders may hold an extraordinary meeting. The meeting place for the meeting of the General Meeting of Shareholders is determined to be the place where the chairperson attends the meeting and must be in the territory of Vietnam.

Dịch nghĩa: Đại hội đồng cổ đông công ty sẽ họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp để họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam..

– The Board of Directors convenes the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Dịch nghĩa: Đại hội đồng cổ đông có quyết định cao nhất trong công ty, quyết định những vấn đề phát triển và tồn tại

Từ những phân tích trên Công ty Luật Hùng Sơn mong rằng các bạn sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?

Luật Hùng Sơn là đơn vị tư vấn hỗ trợ pháp lý tốt nhất sẽ luôn là một lựa chọn phù hợp tuyệt vời dành cho các bạn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, thuế…. cùng với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp nhanh nhẹn và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp nhanh chóng đúng thời hạn cam kết với khách hàng. Nếu các bạn còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6518.

Xem thêm  Lợi nhuận sau thuế tiếng anh là gì? Cách tính lợi nhuận sau thếu