Danh lam thắng cảnh trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

Bạn có biết nghĩa của từ danh lam thắng cảnh trong tiếng anh. Hãy cũng tìm hiểu qua bài viết dưới đây cùng StudyTiengAnh nhé.

Danh lam thắng cảnh tiếng Anh là gì?

Beauty spot (Noun) /ˈbjuː.ti ˌspɒt/

• Nghĩa tiếng Việt: Danh lam thắng cảnh

• Nghĩa tiếng Anh: a place in the countryside that is very attractive

Danh lam thắng cảnh tiếng anh là gì

(Nghĩa của danh lam thắng cảnh trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

famous landscape

Ví dụ về từ danh lam thắng cảnh tiếng anh

 • • Người ta nói du khách chỉ nên yêu danh lam thắng cảnh, không phải con người.
 • They say when you travel you should love the beauty spot, and not people.
 • • Tôi thậm chí đã có những giấc mơ được bước vào những danh lam thắng cảnh
 • I even have dreams that take place in beauty spot
 • • Tuy nhiên, đây chỉ là một trong vô số danh lam thắng cảnh trên hành tinh kỳ diệu của chúng ta.
 • Yet, it is only a sample of the many famous landscape that our fascinating earth offers.
 • • Bạn ấy mời tôi đến thăm ở Đức, và hứa rằng tôi sẽ thích chuyến đi tham quan danh lam thắng cảnh đó.
 • She invited me to come visit her in Germany, promising that I would love the beauty spot trip.
 • • Chào mừng đến một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất trên toàn Việt Nam.
 • Welcome to one of the most famous landscape in all over Viet Nam.
 • • Đất nước xinh đẹp này nằm ở Châu Á, có những danh lam thắng cảnh, âm thanh và hương vị lạ kỳ mà chúng tôi chưa từng biết đến.
 • This beautiful land in Southeast Asia exposed us to beauty spot, sounds, and aromas that were different from anything we had ever experienced.
 • • Ghi lại hình ảnh các danh lam thắng cảnh xa xôi và các nền văn hoá ít được biết đến
 • Photographing these beauty spot and remote cultures
 • • I hope they can serve as records of sublime beauty spot in flux,
 • Tôi hy vọng chúng sẽ là minh chứng cho danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp đang biến đổi,
 • • And I’d look down on this famous landscape, on these ecosystems,
 • Nhìn xuống danh lam thắng cảnh và các hệ sinh thái nơi đây,
 • • Tôi yêu tha thiết danh lam thắng cảnh nước Mỹ
 • I am passionate about the American beauty spot
 • • Một tầm nhìn bao quát danh lam thắng cảnh,
 • A bird’s-eye view of the beauty spot,
 • • Và tôi cũng chụp lại bước đi thời gian qua toàn bộ danh lam thắng cảnh ấy.
 • And I also captured this transition of time throughout the famous landscape.
 • • Nhưng trong số rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, anh ta đã vẽ ba bức chân dung tuyệt đẹp.
 • But among his many l beauty spot, he painted three portraits.
 • • Theo năm tháng, ký ức của tôi về các danh lam thắng cảnh đẹp ở Campuchia đã phai mờ, nhưng tôi vẫn còn nhớ việc tìm ra ngôi chùa ở nơi đó.
 • Over the years my memories of the beauty spot of Cambodia have faded, but my memory of finding the tembpe there hasn’t.
 • • Đi tham quan những nơi có danh lam thắng cảnh đẹp thiên nhiên cũng để lại những kỷ niệm đẹp.
 • Fine memories can be the result of traveling to beauty spot to enjoy nature.
 • • Trong những khu vực danh lam thắng cảnh tạiCanada, ông nhận thấy niềm mãn nguyện về việc lao nhọc hằng ngày cho phúc âm và niềm vui của việc mời những người khác đến với Canada.
 • In that beauty spot of Canada he realized the satisfaction of daily gospel labor and the joy of inviting others to Canada.
 • • Tất cả những danh lam thắng cảnh đẹp và di tích lịch sử ở khu vực Iceland và trung tâm thành phố.
 • All historic famous landscape on Iceland and downtown.
 • • Tuy nhiên , Mỹ Sơn vẫn là một trong những danh lam thắng cảnh đẹp lịch sử quan trọng nhất của Việt Nam.
 • Nevertheless , My Son is still one of Vietnam ‘s most beauty spot important historic sites .
 • • Con sông lớn nhất ở Việt Nam, đó là danh lam thắng cảnh chủ yếu chung quanh Hạ Long, Việt Nam.
 • The largest river in Viet Nam, it was a central part of the famous landscape around Ha Long, Viet Nam.
 • • Đây là danh lam thắng cảnh đẹp đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời.
 • It is the most beauty spot I have seen in all my life.
Xem thêm  Các Tháng trong tiếng Anh: cách Viết, cách Đọc ❤️ [DỄ NHỚ]

Trên đây là bài viết về từ danh lam thắng cảnh tiếng anh, chúc các bạn học tốt!

Kim Ngân