Doanh nghiệp chế xuất tiếng Anh là gì?

Doanh nghiệp chế xuất là gì?

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp chỉ chủ yếu sản xuất hàng hóa xuất khẩu, dịch vụ sản xuất hàng liên quan đến hàng xuất khẩu ngoài ra còn thực hiện các hoạt động xuất khẩu thành lập tuân theo các quy định của Chính phủ.

Doanh nghiệp chế xuất tiếng Anh là gì?

Doanh nghiệp chế xuất – tiếng Anh là processing enterprises, doanh nghiệp chế xuất tiếng Anh được định nghĩa như sau:

Export-processing enterprise means an enterprise that mainly produces exported goods and services related to exports and also carries out export activities established in accordance with the Government’s regulations.

Loại hình doanh nghiệp khác tiếng Anh là gì?

– Công ty trách nhiệm hữu hạn – tiếng Anh là: liability company, bao gồm:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên – tiếng Anh là: single-member limited liability company

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên – tiếng Anh là: limited liability companies with two or more members

– Công ty cổ phần – tiếng Anh là: Joint stock company

– Doanh nghiệp tư nhân – tiếng Anh là: Private enterprise

– Công ty hợp doanh – tiếng Anh là: Joint company

Ví dụ cụm từ thường sử dụng doanh nghiệp chế xuất tiếng Anh viết như thế nào?

Tiếng Việt Tiếng Anh Quy định về doanh nghiệp chế xuất Regulations on export processing enterprises Chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất Tax policy for export processing enterprises Giấy chứng nhận doanh nghiệp chế xuất Certificate of export processing enterprise Doanh nghiệp chế xuất Processing enterprises Doanh nghiệp chế xuất được hưởng ưu đãi nào? What incentives do export-processing enterprises enjoy? Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất Customs procedures for export processing enterprises Doanh nghiệp chế xuất tiếng Anh là gì? What is an English export processing enterprise? Doanh nghiệp trong khu chế xuất được miễn mới loại thuế What is an English export processing enterprise? Quy định chung về doanh nghiệp chế xuất General provisions on export processing enterprises Doanh nghiệp chế xuất là gì? Các đặc điểm và quy định What is an export processing enterprise? Characteristics and regulations Khái niệm doanh nghiệp chế xuất là gì và các quy định liên quan What is the definition of an export processing enterprise and its provisions? Định nghĩa doanh nghiệp chế xuất và các quy định liên quan Definition of export processing enterprises and related regulations Điều kiện để thành lập doanh nghiệp chế xuất Conditions for establishing an export processing enterprise Quy định riếng áp dụng đối với chế xuất, DN chế xuất Private regulations apply to export processing and export processing enterprises Tư vấn thuế đới với doanh nghiệp chế xuất Consulting tax with export processing enterprises Loại hình doanh nghiệp chế xuất và định hướng Type of export processing enterprises and orientation Thủ tục mua bán hàng hóa giữa hai doanh nghiệp chế xuất Procedures for buying and selling goods between two export processing enterprises Doanh nghiệp chế xuất EPE là gì What is EPE export processing enterprise Điều kiện để đổi sang doanh nghiệp chế xuất Conditions for conversion to export processing enterprises Mức thuế khi bán hàng vào doanh nghiệp trong khu chế xuất Tax rates when selling goods to enterprises in export processing zones Bán phế liệu của doanh nghiệp chế xuất Selling scrap of export processing enterprises Bất cập trong quản lý doanh nghiệp chế xuất Inadequacies in the management of export processing enterprises So sánh giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp thông thường Comparison between export processing enterprises and ordinary enterprises Thuế VAT khi xuất hóa đơn cho doanh nghiệp chế xuất VAT when issuing invoices to export processing enterprises Thủ tục sáp nhập 2 doanh nghiệp chế xuất Procedures for merging 2 export processing enterprises Thủ tục thanh lý máy móc doanh nghiệp chế xuất Procedures for liquidation of export processing enterprise machinery Tổng quan về doanh nghiệp chế xuất Overview of export processing enterprises

Xem thêm  Củ Kiệu trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp chế xuất nói riêng có thể liên hệ với Luật Hoàng Phi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

– Yêu cầu dịch vụ: 0981.393.686 – 0981.393.868

– Yêu cầu dịch vụ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

– Điện thoại: 024.628.52839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)

– Email: [email protected]