Dịch Sang Tiếng Anh Lập Biên Bản Tiếng Anh Là Gì, Dịch Sang Tiếng Anh Lập Biên Bản Là Gì

Biên bản là gì?

Biên bản là một văn bản ghi nhận những việc, sự việc xảy vừa mới xảy ra ngay trước thời điểm được lưu lại trên giấy tờ ví dụ như biên bản vi phạm hành chính, biên bản làm việc, biên bản cuộc họp,… . Vai trò của biên bản là dùng để ghi nhận lại một sự việc hoặc một hành vi nào đó xảy ra và không có hiệu lực pháp lý dẫn tới thi hành.

Biên bản tiếng Anh là gì?

Biên bản tiếng Anh là: minutes

Biên bản được định nghĩa bằng tiếng Anh như sau:

The minutes is a document that records what happened just before the time it is saved on papers such as administrative violation records, working minutes, meeting minutes, etc. The role of the minutes is to record an event or behavior that happened and has no legal effect leading to its implementation.

Cụm từ liên quan Biên bản tiếng Anh là gì?

– Biên bản làm việc – tiếng Anh là: Minutes of work

– Biên bản vi phạm hành chính – tiếng Anh là: Administrative violation records

– Biên bản cuộc họp – tiếng Anh là: Minutes of the meeting

– Biên bản điều tra – tiếng Anh là: report of investigation

– Biên bản tiếng Anh – tiếng Anh là: English version

– Biên bản khám nghiệm hiện trường – tiếng Anh là: On the field examination sheet

– Biên bản trong công việc kinh doanh – tiếng Anh là: minutes of the business

Xem thêm  Các Tháng trong tiếng Anh: cách Viết, cách Đọc ❤️ [DỄ NHỚ]

– Biên bản thanh lý hợp đồng – tiếng Anh là: liquidation records

Một số ví dụ đoạn văn có sử dụng từ Biên bản tiếng Anh viết như thế nào?

– Cách ghi biên bản làm việc – tiếng Anh là: How to write the working record

– Trình bày biên bản – tiếng Anh là: Presentation of minutes

– Biên bản tiếng Anh là gì? – tiếng Anh là: What is the English record?

– Hướng dẫn viết biên bản hội nghị – tiếng Anh là: Instructions for writing the conference minutes

– Cách đọc biên bản – tiếng Anh là: How to read the minutes

– Tìm hiểu về biên bản lớp 9 – tiếng Anh là: Learn about the 9th grade record

– Thông báo là gì? – tiếng Anh là: what is notice?

– Cách lập biên bản – tiếng Anh là: How to make a record

– Biên bản làm việc là gì? – tiếng Anh là: What is a working record?

– Biên bản vi phạm hành chính là gì? – tiếng Anh là: What is an administrative violation record?

– Lập biên bản khi tố tụng hình sự là gì? – tiếng Anh là: What is the record of criminal proceedings?

– Biên bản điều tra là gì? Và khi nào cần lập bien bản điều tra? – tiếng Anh là: What is the investigation record? And when to prepare a survey?

– Biên bản vi phạm hành chính là gì? – tiếng Anh là: what is an administrative violation record?

Xem thêm  Chứng chỉ năng lực xây dựng tiếng anh là gì? | oecc.vn

– Mẫu biên bản làm việc được dùng nhiều nhất – tiếng Anh là: the most used working record template

– Biên bản làm việc mới nhất 2020 – tiếng Anh là: Latest working minutes 2020

– Biên bản thỏa thuận và những điều cần chú ý – tiếng Anh là: Memorandum of agreement and things to note

– Nghị quyết của hội đồng thành viên và biên bản họp – tiếng Anh là: Resolutions of the Board of members and meeting minutes

– Cách viết báo cáo biên bản cuộc họp – tiếng Anh là: How to write a written report of the meeting

– Các trường hợp xử phạt hành chính không lập biên bản – tiếng Anh là:Cases of administrative sanction not recorded

– Tầm quan trọng của biên bản – tiếng Anh là: Importance of records

– Biên bản trong hoạt động tố tụng hình sự – tiếng Anh là: Minutes in criminal proceedings

– Người vi phạm có được ghi ý kiến vào biên bản không? – tiếng Anh là: Can violators make comments in the minutes?