Nhà thờ Đức Bà trong tiếng Anh: Định nghĩa, Ví dụ

NHÀ THỜ ĐỨC BÀ TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Notre-Dame Cathedral (Verb)

Nghĩa tiếng Việt: Nhà thờ Đức Bà

Nghĩa tiếng Anh: Notre-Dame Cathedral

“Nhà thờ Đức Bà” trong tiếng Anh: Định nghĩa, Ví dụ

(Notre-Dame Cathedral – Nhà thờ Đức Bà trong tiếng Anh)

TỪ ĐỒNG NGHĨA:

Notre-Dame Cathedral Basilica of Saigon.

VÍ DỤ:

– Notre-Dame Cathedral is one of the most unique buildings in Saigon, always attracting the attention of tourists at home and abroad. The cathedral has a circumference of 91 x 35.5 m and a height of 21 m. There is no enclosure around. The foundation of the church is specially designed, withstand loads of 10 times the entire church structure above. From the outside, from the wall to the whole roof is a bright red brick, no moss clinging to mold. There are some broken tiles in the church, with the letters Guichard Carvin, Marseille St André France printed on top, and some other tiles with the words Wang – Tai Saigon.

Nhà thờ Đức Bà là một trong những công trình kiến trúc độc đáo nhất tại Sài Gòn, luôn thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước. Toà thánh đường có chu vi 91 x 35,5 m, chiều cao 21 m. Chung quanh không có tường rào bao bọc. Móng của nhà thờ thiết kế đặc biệt, chịu được tải trọng gấp 10 lần toàn bộ kiến trúc ngôi nhà thờ bên trên. Nhìn bên ngoài, từ tường đến mái toàn bộ là một màu đỏ gạch nung tươi mới, không hề có rêu mốc bám vào. Hiện trong nhà thờ còn có một số ngói vỡ, bên trên có in hàng chữ Guichard Carvin, Marseille St André France (có thể đây nơi sản xuất loại ngói này), một số mảnh ngói khác lại có hàng chữ Wang – Tai Saigon.

Xem thêm  Cờ lê lực tiếng anh là gì | oecc.vn

– Notre Dame Cathedral in Saigon looks almost like the Notre Dame Cathedral in Paris. The public opinion at the time was that the church designer had imitated the design and had no characteristic architecture. Thus, after 15 years of towering form, in 1895 under the complementary design of the architect Fernand Gardes, the church built two additional steeple bells above the tower, each with a 20m high bell tower and additional trees. The cross is 3.5m high. The tower and the church steeple were 60.5 meters high, becoming the highest architectural work of its time. The Notre Dame Cathedral is well-designed to withstand earthquakes or storms. Like the typhoon in 1904, the storm was the largest in the South in a few hundred years to sweep Saigon heavily, but Notre Dame Cathedral was not seriously injured.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn trông gần giống như Nhà thờ Đức Bà tại Paris. Dư luận thời bấy giờ cho rằng người thiết kế nhà thờ đã bắt chước thiết kế và không có nét kiến trúc gì đặc trưng. Vì thế, sau 15 năm mang dáng dấp tháp bằng, năm 1895 theo thiết kế bổ sung của Kiến trúc sư Fernand Gardes, Giáo hội đã cho xây thêm 2 gác chuông mái nhọn bên trên tháp bằng, mỗi gác chuông cao 20m và thêm cây Thánh giá cao 3,5m. Như thế tháp và gác chuông nhà thờ đã cao tới 60,5m, trở thành công trình Kiến trúc cao nhất thời bấy giờ. Nhà thờ Đức Bà được thiết kế kiên cố có thể chịu đựng tốt trước động đất hay các cơn bão. Như cơn bão năm Thìn 1904, cơn bão được đánh giá lớn nhất miền Nam trong vài trăm năm đã càn quét Sài Gòn gây thiệt hại nặng nề, nhưng Nhà thờ Đức Bà lại không hề bị thiệt hai gì nghiêm trọng.

Xem thêm  Thẩm định tiếng Anh là gì?

– Although the Notre-Dame Cathedral has existed for over a hundred years, today it still exists as a living relic of the religious freedom of the country. Foreign visitors and locals can not go here, especially on Christmas Eve. The church area and the city center turn into a jubilant festive area. One of the most unique buildings. In Saigon, always attract the attention of domestic and foreign tourists.

Mặc dầu nhà thờ Đức Bà đã trải qua trên trăm năm tuổi nhưng ngày nay nó vẫn tồn tại như một di tích sống minh chứng cho sự tư do tín ngưỡng của đất nước. Khách tham quan nước ngoài và trong nước không thể không đến nơi đây, đặc biệt là vào đêm Noel khu vực nhà thờ và trung tâm thành phố biến thành một khu vực lễ hội tưng bừng. Một trong những công trình kiến trúc độc đáo nhất tại Sài Gòn, luôn thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.

Chúc các bạn học tốt Tiếng Anh!

Phúc Nguyễn.