Nhân viên Marketing Tiếng Anh là gì: Cách viết, Ví dụ trong Tiếng Anh

Bạn là một nhà đầu tư hoặc một người yêu thích và đang học chuyên ngành về tài chính, kinh tế. Bạn muốn mở rộng kiến thức từ vựng tiếng Anh về các chủ đề đó đặc biệt là ngành kinh tế. Hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu về nhân viên Marketing tiếng Anh là gì nhé! Hãy cùng tìm hiểu một cách chi tiết về từ này qua định nghĩa và các ví dụ ở trong tiếng Anh.

1. Thông tin chi tiết từ vựng (Gồm Phát âm, định nghĩa, loại từ)

nhân viên marketing tiếng anh là gì

Hình ảnh minh họa về Makerter

Định nghĩa: Nhân viên Marketing trong tiếng Anh là “Marketer” là người có nhiệm vụ xác định hàng hóa và dịch vụ mà một nhóm khách hàng mong muốn, cũng như thay mặt công ty tiếp thị những hàng hóa và dịch vụ đó.

Phiên âm: trong Anh – Anh là /ˈmɑː.kɪ.tər/ và phiên âm Anh – Mỹ /ˈmɑːr.kə.t̬ɚ/

Loại từ: “Marketer” thuộc loại danh từ (N) đó là một người tiếp thị làm việc trong lĩnh vực tiếp thị( Marketing). Các nhà tiếp thị tạo và thực hiện các chiến lược tiếp thị để quảng bá công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ. Họ làm việc cho các công ty cụ thể bán sản phẩm của riêng họ hoặc cho các công ty tiếp thị có doanh nghiệp là khách hàng

2. Những cụm từ vựng tiếng Anh cụ thể về công việc của nhân viên Marketing

Bạn hãy tham khảo một số ví dụ cụ thể về Marketer trong tiếng Anh dưới đây để hiểu hơn về từ vựng nhé!

Xem thêm  500 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin thông dụng nhất

nhân viên marketing tiếng anh là gì

Hình ảnh minh họa

– Optimizing websites for the search engines: Tối ưu hóa trang web cho các công cụ tìm kiếm

– Writing engaging sales copy: Tạo bản viết bán hàng hấp dẫn

– Capturing sales leads: Thu hút khách hàng tiềm năng

– Building email campaigns: Xây dựng chiến dịch email

– Creating buyer personas based on market research: Tạo phong cách người mua dựa trên nghiên cứu thị trường

– Tracking and analyzing website ROI: Theo dõi và phân tích ROI của trang web

– Running advertising campaigns: Hoạt động và phát động các chiến dịch quảng cáo

– Timing pricing: Định giá theo thời điểm mua.

– Marketing mix: Tiếp thị hỗn hợp.

– Mass – customization marketing: Tiếp thị cá thể theo số đông.

– Mass – marketing: Tiếp thị đại trà.

– Relationship marketing: Tiếp thị dựa vào mối quan hệ.

– Going – rate pricing: Định giá theo thị trường đang diễn ra

– Geographical pricing: Định giá theo vị trí địa lí.

– Group pricing: Định giá theo nhóm.

– Product – form pricing: Định giá theo hình thức sản phẩm.

– Markup pricing: Định giá cộng lời vào chi phí.

– Value pricing: Định giá theo giá trị.

3. Một số câu ví dụ thêm về nhân viên Marketing

nhân viên marketing tiếng anh là gì

Hình ảnh minh họa

 • Internet marketer, there are some basic things you should know about how search engines spider and index your website.

 • Nhà tiếp thị Internet có một số điều cơ bản bạn nên biết về cách các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu và lập chỉ mục trang web của bạn.

 • In order for social media to be profitable, the marketer must gain the reader’s trust by providing information that is simultaneously enlightening, informative, and, if possible, entertaining

 • Để phương tiện truyền thông xã hội mang lại lợi nhuận, nhà tiếp thị phải đạt được sự tin tưởng của người đọc bằng cách cung cấp thông tin đồng thời mang tính khai sáng, cung cấp thông tin và nếu có thể, mang tính giải trí

 • The marketer must therefore turn his attention to how to identify these factors so as to be able to construct an effective strategy.

 • Do đó, nhà tiếp thị phải chuyển sự chú ý của mình sang cách xác định những yếu tố này để có thể xây dựng một chiến lược hiệu quả.

 • Robin Whitbread, marketing director, was voted Marketer of the Year.

 • Robin Whitbread, giám đốc tiếp thị, được bình chọn là Nhà tiếp thị của năm.

 • Drug marketers are always concerned about what they say in their ads and whether they comply with guidelines.

 • Các nhà tiếp thị thuốc luôn lo lắng về những gì họ nói trong quảng cáo của họ và liệu họ có tuân thủ các nguyên tắc hay không.

 • He was the company’s co-founder and a master marketer.

 • Ông là đồng sáng lập của công ty và là một nhà tiếp thị bậc thầy.

 • The marketer will need to test a variety.

 • Nhà tiếp thị sẽ cần thử nghiệm nhiều loại.

 • He is the world’s best search engine marketer.

 • Anh ấy là nhà tiếp thị công cụ tìm kiếm giỏi nhất thế giới.

 • Because the first marketer treats his list well.

 • Bởi vì nhà tiếp thị đầu tiên đối xử tốt với danh sách của mình.

 • Most of all have fun being an Affiliate Marketer.

 • Hầu hết tất cả đều có niềm vui khi trở thành Nhà tiếp thị liên kết.

 • This is achieved by a marketer studying the needs.

 • Điều này đạt được bởi một nhà tiếp thị đang nghiên cứu nhu cầu.

 • Objections are a way of life for the network marketer.

 • Phản đối là một cách sống của nhà tiếp thị mạng.

 • There are two things that every network marketer sells.

 • Có hai thứ mà mọi nhà tiếp thị mạng đều bán.

Xem thêm  Sinh viên trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

Bài viết trên đã cho chúng ta thấy được định nghĩa và đặc điểm của “nhân viên Marketing”. “Marketer” là tên tiếng Anh của nhân viên Marketing, thêm vào đó là các ví dụ trong bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về “nhân viên Marketing”. Tuy chỉ là một từ đơn giản “Marketer” nhưng hiểu rõ tính chất và đặc điểm sẽ mang đến cho người đọc thêm kiến thức. Trên là toàn bộ những thông tin về Marketer trong tiếng anh mà Studytienganh muốn chia sẻ cho bạn. Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích đối với bạn khi tìm hiểu và cho bạn trau dồi thêm từ vựng về các chủ đề tiếng Anh khác nhau. Bạn hãy sử dụng vốn từ thật nhiều trong cuộc sống để tăng khả năng giao tiếp cho mình nhé!