Phòng đào tạo tiếng Anh là gì?

Nhắc đến phòng đào tạo có thể nhiều người thường nghĩ đến lĩnh vực giáo dục, tuy nhiên trên thực tế trong các doanh nghiệp có quy mô lớn cũng có phòng đào tạo.

Trong quá trình thực hiện các công việc tại phòng đào tạo trong lĩnh vực giáo dục hay trong các doanh nghiệp, nhiều người vẫn còn lúng túng không biết phòng đào tạo tiếng Anh là gì?, đặc biệt là khi làm các thủ tục liên quan đến người nước ngoài. Để nhằm giúp quý độc giả có thể hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi xin gửi đến quý độc giả những thông tin dưới bài viết sau.

Phòng đào tạo là gì?

Phòng đào tạo là một đơn vị chức năng tham mưu giúp việc cho Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, cao đẳng thuộc các loại hình đào tạo cấp bằng theo quy định của luật giáo dục chính quy, vừa làm vừa học, liên thông…

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, không có khái niệm phòng đào tạo là gì, tuy nhiên có thể hiểu khái niệm phòng đào tạo như sau:

Thứ nhất: Trong lĩnh vực giáo dục, phòng đào tạo là đơn vị chức năng thực hiện việc tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường đã ban hành.

Xem thêm  Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính - Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021

Thứ hai: Trong doanh nghiệp, phòng đào tạo là một bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện công việc đào tạo nhân viên mới về hệ thống, các chính sách và các quy trình làm việc của doanh nghiệp; đào tạo nhân viên cũ về các thông tin mới nhằm nâng cao chất lượng nhân sự, bảo đảm năng suất lao động theo quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Vậy phòng đào tạo tiếng Anh là gì? hãy cùng theo dõi vấn đề này qua những nội dung dưới đây.

Phòng đào tạo tiếng Anh là gì?

Phòng đào tạo trong tiếng Anh là Tranning department

Trong đó:

– Tranning có nghĩa là đào tạo.

– Department có nghĩa là bộ phận, phòng ban.

Một số thuật ngữ pháp lý liên quan đến phòng đào tạo bằng tiếng Anh?

Trưởng phòng đào tạo: Head of Training

– Phó trưởng phòng đào tạo: Deputy Head of Training

– Chuyên viên phòng đào tạo: Specialist training

Trưởng phòng đào tạo tiếng Anh là gì?

Trưởng phòng đạo tạo tiếng Anh là Head of Training, cách phát âm “trưởng phòng đào tạo” trong tiếng anh như sau:

Theo Anh – Anh: [ hed əv ˈtreɪnɪŋ]

Theo Anh – Mỹ: [ hed ʌv ˈtreɪnɪŋ]

Ví dụ Trưởng phòng đào tạo dùng trong tiếng Anh:

The new head of training will return to our company tomorrow

Trưởng phòng đào tạo mới sẽ quay trở lại công ty chúng tôi vào ngày mai

Xem thêm  Con Ngan trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Cơ cấu tổ chức của phòng đào tạo?

Thông thường trong phòng đào tạo gồm có: 1 Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, chuyên viên phòng đào tạo. Số lượng phó trưởng phòng và chuyên viên phòng đào tạo sẽ tùy thuộc vào quy mô, cơ cấu tổ chức hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Ví dụ: Phòng đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội có cơ cấu tổ chức gồm

– 01 Trưởng phòng;

– 01 Phó Trưởng phòng;

– 7 chuyên viên ;

Chia thành 3 bộ phận chính: Tuyển sinh; Kế hoạch; Hành chính – Giáo vụ.