Rơ moóc trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Rơ moóc là một loại phương tiện giao thông đường bộ không động cơ, có kết cấu và được trang bị để chở người, hàng hóa hay kéo một phương tiện khác. Trong bài viết này, Studytienganh sẽ cùng bạn tìm hiểu về Rơ moóc và tên gọi của phương tiện này trong Tiếng Anh.

1. Rơ moóc trong tiếng anh là gì?

Trong Tiếng Anh, Rơ moóc được gọi là Trailer.

rơ moóc tiếng anh là gì

Hình ảnh minh họa Rơ moóc

2. Thông tin chi tiết về Rơ moóc

Về phát âm:

Trong Tiếng Anh, Trailer được phát âm là /ˈtreɪ.lər/.

Về loại từ

Trailer là danh từ

Nghĩa Tiếng Anh

 • A trailer is a type of vehicle so constructed that most of the vehicle’s total mass is not placed on the tractor truck.

Nghĩa Tiếng Việt

 • Rơ moóc là một loại phương tiện có kết cấu sao cho phần lớn khối lượng của toàn bộ của phương tiện không đặt lên ô tô đầu kéo.

3. Ví dụ anh – việt

Ví dụ:

 • A semi-trailer is a type of transport vehicle designed for the purpose of connecting to a tractor-trailer truck and is responsible for carrying goods on its own or supporting containers or as a foundation for tank trucks.
 • Sơ mi rơ mooc là một loại phương tiện vận tải được thiết kế với mục đích nối với xe ô tô đầu kéo và có nhiệm vụ chở hàng trên chính nó hoặc nâng đỡ các loại thùng hàng container hoặc làm khung nền cho các loại xe bồn.
 • Trailers and semi-trailers are two types of necessary and effective means of transporting goods for orders that need to transport extra-long and super-heavy items and require special transportation conditions. Although the current market demand is extremely high, many trailer owners still struggle to find goods to run every day.
 • Xe rơ moóc và sơ mi rơ moóc là hai loại phương tiện chuyển hàng cần thiết và hiệu quả đối với những đơn hàng cần phải vận chuyển mặt hàng siêu trường, siêu trọng và đòi hỏi những điều kiện vận chuyển đặc thù. Tuy nhu cầu hiện nay của thị trường vô cùng cao nhưng nhiều chủ xe rơ moóc vẫn phải chật vật tìm hàng chạy mỗi ngày.
 • A high standard semi-trailer will include parts such as a chassis, a towing battery (also known as a load-bearing battery), a kingpin, a axle, , a lock, a suspension system (including 2- 3 semi-trailer axles), wheels/tires and finally the brake system (including air brake, air tube, air bulb, lotus bud).
 • Một sơ mi rơ moóc đạt tiêu chuẩn cao sẽ bao gồm các bộ phận như là khung chassis, ắc kéo ( hay còn được gọi là ắc chịu lực), kingpin, trục cầu, , khóa gù, hệ thống treo ( bao gồm 2-3 trục sơ mi rơ moóc), mâm/lốp và cuối cùng là hệ thống phanh ( bao gồm phanh hơi, ống hơi, bầu hơi, búp sen).
Xem thêm  Thư Cảm Ơn trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

rơ moóc tiếng anh là gì

Cấu tạo sơ mi rơ moóc

 • A passenger trailer is a combination of a passenger car with one or more independent trailers, connected by a tow bar used to carry passengers. The trailer used here may be a specialized type or common.
 • Ô tô rơ mooc chở khách là sự kết hợp giữa một ô tô khách với một hoặc nhiều rơ mooc độc lập, được nối với nhau bằng thanh kéo dùng để chở hành khách. Rơ mooc được sử dụng ở đây có thể là loại chuyên dụng hoặc thông dụng.
 • A semi-trailer is a specialized means of transport consisting of two separate parts, the tractor trailer and the trailer towed. Similar to a trailer, when combined into one, the total weight load will be evenly distributed throughout the vehicle, preventing the tractor from having to bear all the weight from which the vehicle can move easily.
 • Sơ mi rơ moóc là một phương tiện vận tải chuyên dụng bao gồm hai bộ phận riêng biệt là ô tô đầu kéo và phần rơ moóc được kéo theo sau. Tương tự như rơ mooc, khi được kết hợp lại thành một, tổng tải trọng lượng sẽ được truyền tải đều ra toàn xe, giúp cho đầu kéo không phải chịu tất cả sức nặng từ đó xe có thể di chuyển một cách dễ dàng.
 • Specialized trailer is a type of trailer specially designed and equipped for the transport of people or goods when there is a special arrangement or only to perform a certain special function or use.
 • Rơ moóc chuyên dụng là loại xe rơ mooc có kết cấu và được trang bị chuyên dùng để chuyên chở người hoặc hàng hóa khi có sự sắp xếp đặc biệt hoặc chỉ để thực hiện một chức năng hay công dụng đặc biệt nào đó.
Xem thêm  Linh Dương trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

rơ moóc tiếng anh là gì

Rơ moóc chuyên dụng

 • If you want to be able to drive all types of trailers, you need to have an F class license. If you want to get a class F driver’s license, the first condition is that you need to have licenses like B2, C, D, and E, in addition, you need 3 years of experience. When you own this driver’s license, you will be able to drive a 750kg trailer, a semi-trailer and a passenger car.
 • Nếu bạn muốn lái được tất cả các loại xe rơ moóc thì bạn cần phải sử dụng bằng lái xe hạng F. Nếu bạn muốn có bằng lái xe hạng F thì điều kiện đầu tiên là bạn cần phải có các loại bằng như B2, C, D và E, ngoài ra bạn cần có 3 năm kinh nghiệm. Khi sở hữu bằng lái xe này, bạn sẽ được lái xe kéo rơ moóc có tải trọng là 750kg, sơ mi rơ moóc và ô tô khách nối toa.

4. Một số từ vựng tiếng anh về rơ moóc

Cụm từ

Nghĩa Tiếng Việt

Bus trailer

Rơ moóc chở khách

General purpose trailer

Rơ moóc chở hàng (Rơ moóc tải)

Caravan

Rơ moóc kiểu caravan

Special trailer

Rơ moóc chuyên dụng đặc biệt

Sơ mi rơ mooc chở khách Bus semi-trailer

Sơ mi rơ mooc chở khách

General purpose semi- trailer

Sơmi rơ moóc để chở hàng

Special semi- trailer

Sơ mi rơ moóc chuyên dùng

Hy vọng bài viết trên đây đã mang lại cho bạn những kiến thức Tiếng Anh bổ ích về phương tiện vận tại thông dụng ngày nay là “ Rơ moóc”.

Xem thêm  Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh là gì? Làm thế nào để nhân viên khách sạn - nhà hàng cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh?