Sở kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì?

Sở kế hoạch đầu tư là cơ quan chuyên môn không còn quá xa lạ đối với tất cả chúng ta. Vậy, Sở kế hoạch và Đầu tư là gì? Chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư như thế nào?

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp đến quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề Sở kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì?

Khái niệm Sở Kế hoạch đầu tư?

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phố quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư.

>>>>> Tham khảo bài viết liên quan: Thành lập doanh nghiệp

Chức năng của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung trên đã giải thích chi tiết về khái niệm Sở kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì? Vậy sở kế hoạch và đầu tư có chức năng gì?

Chức năng quy hoạch, kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm:

– Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

– Tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố.

– Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương.

– Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

– Đấu thầu.

– Đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương.

– Tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

Xem thêm  Cá Lóc trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

– Tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công, ủy quyền Ủy ban nhân dân Thành phố và theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách và mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định.

Cơ cấu tổ chức và biên chế của Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ, Điều 3 – Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BNV quy định về cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Kế hoạch – Đầu tư, cụ thể:

– Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

+ Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tụch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

+ Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

Xem thêm  Từ vựng về thuốc trong tiếng Anh: MEDICINE hay DRUG? - Teachersgo blog

+ Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc SỞ quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

– Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Văn phòng.

+ Thanh tra.

+ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch.

Phòng đăng ký kinh doanh.

Phòng Kinh tế ngành.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.

Phòng Kinh tế đối ngoại.

Phòng Khoa giáo, văn xã.

Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân.

– Giám Đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ rà soát, kiện toàn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, nhưng tối đa không quá số lượng phòng quy định Điểm c – khoản 2 – Điều này.

– Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, số lượng phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ yêu cầu quản lý, có thể bổ sung thêm 01 phòng so với quy định tại Điểm c – khoản 2 – Điều này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng đề án thành lập tổ chức và phải thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ trước khi quyết định.

Địa chỉ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ nhất: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Xem thêm  Ngày Sản Xuất trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Đại diện pháp luật: Sử Ngọc Anh.

Mã số thuế: 0301464911 – 02/08/1994.

Thứ hai: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam (Khu Liên cơ Võ Chí Công).

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đỗ Anh Tuấn.

Tel: 84.024.38256637.

Fax: 84.024.382.

Sở kế hoạch đầu tư tiếng anh là gì?

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếng anh là Authority for planning and investment và định nghĩa Authority for planning and investment is a specialized agency of the City People’s Committee to perform the function of advising and assisting the City People’s Committee in state mângement on planning, planning and investment.

Một số từ tiếng anh liên quan tới Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Allocated from state budget: Cấp phát từ ngân sách nhà nước.

– Amendment of Bidding Documents: Sửa đổi Hồ sơ mời thầu.

– Advance Payment Security: Bảo đảm tạm ứng.

– An eligible bidder: Một nhà thầu hợp lệ.

– Actual Cost (AC): Chi phí thực tế.

– Actual Duration: Thời lượng thực tế.

– Administer procurements: Quản trị mua sắm.

– Application area: Lĩnh vực ứng dụng.

– Access to the site: Ra vào công trường.

– Acceleration: Đẩy nhanh tiến độ.

– Advance payment: Tạm ứng.

Như vậy, Sở kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì? Đã được chúng tôi phân tích chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nêu rõ chức năng, cơ cấu tổ chức của Sở kế hoạch và Đầu tư.