Từ trái nghĩa tiếng Anh là gì?

Từ trái nghĩa là một nội dung kiến thức rất quan trọng trong chương trình môn Tiếng Việt. Cùng với đó, khi học môn tiếng Anh chúng ta cũng học về từ trái nghĩa. Vậy Từ trái nghĩa tiếng Anh là gì?

Xin mời quý độc giả theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để nắm rõ về vấn đề này.

Từ trái nghĩa là gì?

+ Khái niệm từ trái nghĩa: Từ trái nghĩa là từ có ý nghĩa trái ngược nhau hoàn toàn, có nghĩa đối lập nhau, tương phản nhau về màu sắc, hình dáng, kích thước… Trái nghĩa là những từ ngược nhau, dùng để so sánh sự vật, sự việc, hiện tượng trong cuộc sống.

+ Tác dụng của từ trái nghĩa

Từ trái nghĩa có tác dụng làm nổi bật sự vật, sự việc, các hoạt động, trạng thái, màu sắc đối lập nhau của sự vật, hiện tượng. Nó giúp làm nổi bật những nội dung về các sự vật hiện tượng mà tác giả, người viết muốn đề cập đến.

Từ trái nghĩa giúp thể hiện rõ cảm xúc, tâm trạng, sự đánh giá, nhận xét của người nói, người viết về sự vật, hiện tượng.

Từ trái nghĩa được sử dụng khá nhiều trong khi chúng ta sử dụng biện pháp tu từ so sánh, một biện pháp được sử dụng nhiều trong văn học.

Khi viết văn nghị luận, văn chứng minh chúng ta cần vận dụng từ trái nghĩa một cách hợp lý để tăng tính gợi hình, gợi cảm cho văn bản.

Xem thêm  Những Mẫu Câu Giới Thiệu Sản Phẩm Tiếng Anh Là Gì, Tình Huống 4: Giới Thiệu Sản Phẩm

+ Ví dụ từ trái nghĩa

Gần mực thì đen – Gần đèn thì sáng. Cặp từ trái nghĩa được sử dụng trong câu tục ngữ trên là đen – sáng.

Chân cứng đá mềm. Cặp từ trái nghĩa được sử dụng là cứng – mềm

Lá lành đùm lá rách. Cặp từ trái nghĩa được sử dụng lành – rách

Trái nghĩa với từ hạnh phúc là bất hạnh, từ trái nghĩa với từ nóng là lạnh.

Từ trái nghĩa tiếng Anh là gì?

– Từ trái nghĩa tiếng Anh là Antonyms. Trong đó “anti” mang nghĩa là đối lập, trong khi ‘onym’ có nghĩa là tên.

– Các loại từ trái nghĩa trong tiếng Anh bao gồm:

+ Complementary Antonyms: Là những từ trái nghĩa mà cấu trúc của chúng không có điểm chung.

Ví dụ: big – small, off – on, night – day, entrance – exit, exterior – interior, true – false, dead – alive, push – pull, pass – fail

+ Relational Antonyms: Cũng tương tự như Complementary Antonyms, khác ở chỗ cả hai từ phải cùng tồn tại để có từ trái nghĩa với chúng.

Ví dụ: above – below, doctor – patient, husband – wife…

+ Graded Antonyms: Đây là những từ trái nghĩa mang ý nghĩa so sánh.

Ví dụ: young – elderly, hard – easy, happy – wistful, wise – foolish, fat – slim, warm – cool, early – late, fast – slow, dark – pale

Xác định từ trái nghĩa trong tiếng Anh như thế nào?

Ở phần trên chúng tôi đã giới thiệu cho quý bạn đọc những loại từ trái nghĩa trong tiếng Anh, trong đó có các từ trái nghĩa không hề liên quan đến nhau, do đó đối với loại này bắt buộc chúng ta phải học để có thể xác định được. Bên cạnh đó, trong tiếng Anh có một cách cũng khá quen thuộc để xác định từ trái nghĩa của một từ nào đó, đó là thêm tiền tố vào phía trước từ đó, các tiền tố có thể là: dis, in, un, non…

Xem thêm  Rau Mồng Tơi trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

Ví dụ:

Agree → disagree

Tolerant → intolerant

Behave → misbehave

Likely → unlikely

Entity → nonentity

Trên đây là nội dung bài viết về Từ trái nghĩa tiếng Anh là gì? Từ những chia sẻ trên chúng ta có thể thấy rằng từ trái nghĩa là một nội dung rất quan trọng mà chúng ta cần nắm rõ. Chúng tôi hi vọng rằng những chia sẻ từ bài viết sẽ hữu ích và giúp quý bạn đọc hiểu rõ được nội dung này.