Trạng từ trong tiếng Anh (Adverb) – Freetuts

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ đến các bạn những kiến thức tổng hợp nhất về trạng từ, từ vị trí, chức năng, cách dùng cho đến dấu hiệu nhận biết tính từ giúp các bạn có thể sử dụng chúng để giao tiếp và làm bài tập ngữ pháp tiếng anh một cách dễ dàng hơn nhé.

test php

I/ Trạng từ là gì?

Trạng từ hay còn gọi là phó từ trong tiếng Anh gọi là adverb (viết tắt là adv). Đây là những từ dùng để diễn tả tính cách, đặc tính, mức độ,.. của con người, sự vật hay sự việc nào đó. Trạng từ được dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả một câu.

Cấu trúc thường gặp của trạng từ là:

S (Chủ ngữ) + V (động từ) + O (tân ngữ) + Adv

Ví dụ:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

She speaks English clearly Cô ấy nói tiếng Anh một cách rõ ràng Trong câu này trạng từ “clearly” bổ nghĩa cho động từ “speaks”.

She is extremely interested Cô ấy cực kỳ thú vị Trong câu này trạng từ “extremely” bổ nghĩa cho tính từ “interested”.

Trạng từ có 3 hình thức, đó là:

Từ đơn

Ví dụ:

Very – rất Too – cũng Then – rồi, thì

Từ kép

Ví dụ:

Sometimes – thỉnh thoảng Everywhere – mọi nơi

Trạng từ có thể là tính từ thêm đuôi – ly

Ví dụ:

Really- thật sự Clearly- rõ ràng Slowly- chậm chạp

II. Phân loại trạng từ

Trạng từ là từ loại thường rất hay gặp trong tiếng Anh và gây rất nhiều khó khăn cho người học vì được phân chia thành rất nhiều loại. Để hiểu rõ hơn về tất cả các loại trạng từ, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những loại trạng từ thường gặp nhất ngay dưới đây.

1. Trạng từ chỉ thời gian ( Adverbs of time)

Là những từ dùng để diễn tả thời gian thực hiện một hành động nào đó. Các trạng từ chỉ thời gian thường được đặt ở cuối câu hoặc đầu câu.

Những trạng từ này thường đươcj dùng để trả lời cho câu hỏi có từ để hỏi là WHEN (khi nào)

Ví dụ:

Now – bây giờ Tomorrow – ngày mai Yesterday – hôm qua Next week – Tuần tới Last Sunday – chủ nhật trước Immediately – ngay lập tức

I want to back home now Tôi muốn về nhà ngay bây giờ

He came yesterday Cậu ấy đã đến vào ngày hôm qua

2. Trạng từ chỉ nơi chốn (Adverbs of place)

Là những từ dùng để diễn tả hành động được diễn ra ở đâu, nơi nào hoặc các sự vật, sự việc ở vị trí xa, gần như thế nào.

Xem thêm  Động từ nguyên mẫu (infinitive) trong tiếng Anh - EFC

Những trạng từ này thường đươc dùng để trả lời cho câu hỏi có từ để hỏi là WHERE (ở đâu)

Ví dụ:

Here – ở đây There – ở đó Below – bên dưới Away – đi xa Through – xuyên qua Above – bên trên Along – dọc theo Around – xung quanh

I am standing here Tôi đang đứng đây

3. Trạng từ chỉ cách thức (Adverbs of manner)

Là những từ dùng để diễn tả một hành động được thực hiện như thế nào (tốt, tồi tệ, nhanh chóng, chậm chạp, …). Vị trí của trạng từ chỉ cách thức thường đứng sau động từ hoặc tân ngữ.

Những trạng từ này thường đươc dùng để trả lời cho câu hỏi có từ để hỏi là HOW (như thế nào)

Ví dụ:

Fast – nhanh chóng Quickly – nhanh chóng Badly- tồi tệ Well – tốt Hardly – chăm chỉ

Nam speaks English well Nam nói tiếng Anh tốt

She works hardly Cô ây làm việc chăm chỉ

4. Trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency)

Là những từ dùng để diễn tả mức độ hoạt động của một sự vật, sự việc nào đó có thường xuyên hay không. Vị trí của trạng từ chỉ tần suất thường đứng sau động từ tobe hoặc trước động từ chính.

Trạng từ chỉ tần suất thường đươc dùng để trả lời cho câu hỏi có từ để hỏi là HOW OFTEN (bao lâu)

Ví dụ:

Always – luôn luôn Often – thường thường Usually – thường Never- không bao giờ Sometimes- thỉnh thoảng Seldom – hiếm khi

I usually do my homework well Tôi thường làm bài tập về nhà tốt

Lan is always on time Lan luôn luôn đúng giờ

5. Trạng từ chỉ mức độ (Adverbs of grade)

Là những từ dùng để diễn tả hoạt động của sự vật, sự việc diễn ra ở mức độ nào đó. Vị trí của trạng từ chỉ mức độ thường đứng trước tính từ hoặc một trạng từ khác.

Ví dụ:

too – quá nearly – gần như absolutely – tuyệt đối completely – hoàn toàn extremely -vô cùng perfectly – hoàn toàn

6. Trạng từ chỉ số lượng (Adverbs of quanlity)

Là những từ dùng để diễn tả số lượng sự vật, sự việc (ít, nhiều, một lần, hai lần, …). Ví dụ:

Once – một lần Twice – hai lần Little – một ít Few – một vài

7. Trạng từ nghi vấn (Adverbs of question)

Là những từ dùng để đặt câu hỏi như where (ở đâu) , when (khi nào), how(như thế nào), why(tại sao), what (cái gì).

Xem thêm  Từ vựng tiếng Anh về các loại Rau, Củ, Quả phổ biến

Ví dụ:

How did you come here? Bạn đến đây bằng cách nào?

Why didn’t you go to cinema yesterday? Tại sao hôm qua bạn không đến rạp chiếu phim

8. Trạng từ liên hệ ( Adverbs of relation)

Là những từ dùng để nối hai mệnh đề với nhau. Trạng từ liên hệ diễn tả địa điểm (where), thời gian (when) hoặc lí do (why). Ví dụ:

I remember the day when I met her first time Tôi nhớ ngày mà tôi gặp cô ấy lần đầu tiên

III. Vị trí và chức năng của của trạng từ trong câu

Cũng giống như danh từ hay tính từ, trạng từ cũng có rất nhiều vị trí và chức năng trong câu. Tùy thuộc vào từng chức năng mà vị trí trạng từ sẽ khác nhau. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn.

1/ Trạng từ bổ nghĩa cho động từ

Khi trạng từ có chức năng bổ nghĩa cho động từ thì trạng từ có thể đứng ở nhiều vị trí khác nhau trong câu.

TH1: Trạng từ đứng sau động từ, nếu trong câu có tân ngữ thì trạng từ sẽ đứng sau tân ngữ

Ví dụ:

She speaks English fluently Cô ấy nói tiếng Anh lưu loát Câu này trạng từ “fluently” sẽ bổ nghĩa cho động từ “speaks”

She used to live there Cô ấy thường sống ở đó Trạng từ “there” bổ nghĩa cho động tử “live”

TH2: Trạng từ đứng trước động từ và nếu động từ có trợ động từ thì đứng giữa động từ và trợ động từ.

Ví dụ:

She always brushes her teeth every morning Cô ấy luôn luôn đánh răng vào mỗi buổi sáng Trạng từ “alway” đứng trước động từ “brushes”

I never get up at 4am Tôi không bao giờ thức dậy vào 6 giờ sáng Trạng từ “never” đứng trước động từ “get up”

TH3: Trạng từ đứng trước chủ ngữ.

Ví dụ:

Sometimes, I go to school late Thỉnh thoảng tôi đi học muộn

Unfortunately, she was sick Không may cô ấy bị ốm

2/ Trạng từ bổ nghĩa cho các từ loại khác

Trạng từ còn có chức năng bổ nghĩa cho các từ loại khác như tính từ, đại từ, cum danh từ, cụm tính từ và vị trí mà nó đứng thường đứng trước các từ mà nó bổ nghĩa.

Xem thêm  Giấy giới thiệu tiếng Anh là gì? Cụm từ liên quan đến giấy giới thiệu?

TH1: Trạng từ bổ nghĩa cho tính từ

Ví dụ:

He runs very fast Cậu ấy chạy rất nhanh Trong câu này trạng từ “very” sẽ bổ nghĩa cho tính từ “fast”

TH2: Trạng từ bổ nghĩa cho trạng từ

Ví dụ:

She dances too badly Cô ấy nhảy quá tệ Trong câu này trạng từ “too” bổ nghĩa cho trạng từ “badly”

The French speaks too quickly Người Pháp nói quá nhanh Trong câu này trạng từ “too” bổ nghĩa cho trạng từ “quickly”

TH3: Trạng từ bổ nghĩa cả câu

Ví dụ:

Sometimes, i play the piano Thỉnh thoảng tôi chơi đàn piano Ở đây trạng từ “sometimes” sẽ bổ nghĩa cho cả câu “i play the piano”

Last summer, I came back my country. Mùa hè trước, tôi đã trở về đất nước của tôi Trạng từ “last summer” sẽ bổ nghĩa cho cả câu “I came back my country”

TH4: Trạng từ bổ nghĩa cho đại từ

Ví dụ:

Only she can do it Chỉ mình cô ấy có thể làm được Trạng từ “only” bổ nghĩa cho đại từ “she”

V. Dấu hiệu nhận biết trạng từ

Nếu không tìm hiểu kĩ về tính từ và trạng từ bạn rất dễ nhầm lần giữa hai từ loại này. Dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra một vài dấu hiệu để nhận biết trạng từ cho bạn nhé.

Dấu hiệu dễ nhận biết trạng từ nhất đó là hầu hết các trạng từ đều là tính từ thêm đuôi -ly

Cấu trúc : Adj + ly = Adv

Ví dụ:

Slow – chậm chạp -> Slowly – một cách chậm chạp Careful – cẩn thận -> Carefully – một cách cẩn thận Quick – nhanh -> quickly – một cách nhanh chóng Easy – dễ dàng – > easily – một cách dễ dàng

Lưu ý: Tuy nhiên, không phải tất cả các từ có đuôi -ly đều là trạng từ đó là những từ sau: friendly (thân thiện), ugly (xấu xí), homely (giản dị)

Có một vài trạng từ không có đuôi -ly như là: some (một vài), very (rất), well (tốt), often (thường xuyên), never (không bao giờ)

Và một vài trạng từ có dạng thức giống tính từ đó là: early (sớm), fast (nhanh), hard (khó), low (thấp), high (cao), straight (thẳng)

Trên đây là kiến thức về những loại trạng từ trong tiếng Anh cũng như các vị trí và chức năng của trạng từ. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn, hãy lưu lại những kiến thức này để sử dụng khi cần nhé. Chúc bạn học tốt.