Từ vựng tiếng Trung về tên các loại RAU, CỦ, HẠT

Bạn đang làm ở nhà hàng, đang ở Trung Quốc? Bạn muốn đi chợ mua rau, củ, quả thì phải biết nói các loại từ vựng này thế nào đúng không? Bài viết chia sẻ với bạn một số từ vựng tiếng Trung với những chữ cái tiếng Trung đơn giản nhất về rau củ quả.

越南语蔬菜词汇 TỪ VỰNG RAU QUẢ

Cùng học phát âm tiếng Trung về chủ đề này nhé: Yuènán yǔ shūcài cíhuì

Từ vựng tiếng Trung về rau củ quả Từ vựng tiếng Trung về rau củ quả

Từ vựng tiếng Trung về rau củ quả

法菜 fǎcài rau mùi tay 蒿菜 hāocài cải cúc 红菜头 hóngcàitóu củ cải đỏ 马蹄 mǎtí củ năng 青蒜 qīngsuàn tỏi tay 芜菁 wújīng củ su hào 娃娃菜 wáwácài cải thảo 扁豆 biǎndòu đậu trạch 苋菜 xiàncài rau dền 蕃薯叶 fānshǔyè rau lang 紫苏 zǐsū tía tô 小松菜 xiǎosōngcài cải ngọt 薄荷 bòhe bạc hà 高良姜 gāoliángjiāng củ giềng 香茅 xiāngmáo củ sả 黄姜 huángjiāng củ nghệ 芫茜 yuánqiàn lá mùi tàu,ngò gai 空心菜 kōngxīncài rau muống 落葵 luòkuí rau mồng tơi 树仔菜 shùzǎicài rau ngót 罗望子 luówàngzi quả me 木鳖果 mùbiēguǒ quả gấc 山竹果 shānzhúguǒ quả mãng cầu 豇豆 jiāngdòu đậu đũa 黄豆 huángdòu đậu tương,đậu nành 红豆 hóngdòu đậu đỏ 黑豆 hēidòu đậu đen 花生 huāshēng đậu phộng,lạc 绿豆 lǜdòu đậu xanh 豌豆 荷兰豆 wāndòu hélándòu đậu Hà Lan 豆豉 dòuchǐ hạt tàu xì 栗子 lìzi hạt dẻ 萝卜 luóbo củ cải 冬瓜 dōngguā bí đao 丝瓜 sīguā quả mướp 黄瓜 huángguā dưa chuột 苦瓜 kǔguā mướp đắng 佛手瓜 fóshǒuguā quả susu 角瓜 jiǎoguā bí ngồi,mướp tay 南瓜 nánguā bí đỏ 胡萝卜 húluóbo cà rốt 葫芦 húlu quả hồ lô,quả bầu 芦荟 lúhuì lô hội,nha đam 西兰花 xīlánhuā hoa lơ xanh, bông cải xanh 节瓜 jiéguā quả bầu 番茄 fānqié cà chua 辣椒 làjiāo ớt 葫芦 húlu quả hồ lô,quả bầu 胡椒 hújiāo hạt tiêu 甜椒 tiánjiāo ớt ngọt 姜 jiāng gừng 茄子 qiézi cà tím 红薯 hóngshǔ khoai lang 土豆 tǔdòu khoai tây 芋头 yùtou khoai môn 莲藕 liánǒu củ sen 莲子 liánzǐ hạt sen 芦笋 lúsǔn măng tây 榨菜 zhàcài rau tra một loại rau ngam 菜心 càixīn rau cải chíp 大白菜 dàbáicài bắp cải 甘蓝 gānlán bắp cải tím 芥蓝 jièlán cải làn 菠菜 bōcài cải bó xôi 芥菜 jiècài cải dưa cải muối dưa 香菜 xiāngcài rau mùi 芹菜 西芹 qíncài xīqín rau cần tay 水芹 shuǐqín rau cần ta 生菜 shēngcài xà lách 香葱 xiāngcōng hành hoa 大葱 dàcōng hành poaro 洋葱 yángcōng hành tây 蒜 suàn tỏi 韭菜 jiǔcài hẹ 韭黄 jiǔhuáng hẹ vàng 玉米 yùmǐ ngô 海带 hǎidài rong biển 芽菜 yácài giá đỗ 木耳 mùěr mộc nhĩ,nấm mèo 香菇 xiānggū nấm hương 金針菇 jīnzhēngū nấm kim cham 猴头菇 hóutóugū nấm đầu khỉ 银耳 yíněr nấm tuyết 口蘑 kǒumó nấm mỡ 鸡腿菇 jītuǐgū nấm đùi gà 山药 shānyào khoai từ,củ từ 留兰香 liúlánxiāng rau bạc hà rau thơm 莲根 liángēn ngó sen 橄榄 gǎnlǎn quả oliu 洋蓟 yángjì hoa actiso 刺山柑

Xem thêm  100 Từ vựng tiếng Trung về hải sản mà các tín đồ sành ăn nên biết

老鼠瓜

cìshāngān

lǎoshǔguā

hạt caper 小芋头 xiǎoyùtou khoai sọ 南瓜花 nánguāhuā hoa bí 毛豆 máodòu đậu nành loại tươi,còn nguyên quả 平菇 pínggū nấm sò 百灵菇 bǎilínggū nấm bạch linh 竹荪 zhúsūn nấm măng 羊肚菌 yángdùjūn nấm bụng dê 鲍鱼菇 bàoyúgū nấm bào ngư 松茸菌 sōngróngjūn nấm tùng nhung 鸡油菌 jīyóujūn nấm mỡ gà 榆黄蘑 yúhuángmó nấm bào ngư vàng 牛肝菌 niúgānjūn nấm gan bò 海鲜菇 hǎixiāngū nấm hải sản 白玉菇 báiyùgū nấm bạch ngọc

Từ vựng tiếng Trung về thực phẩm các loại Rau Củ

STT Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm 1 Bắp cải 卷心菜, 圆白菜 juǎnxīncài, yuánbáicài 2 Bắp cải tím 紫甘菜, 紫甘蓝 zǐ gān cài, zǐ gān lán 3 Bầu 葫芦 húlu 4 Bí đao, bí xanh 冬瓜 dōngguā 5 Bí ngô (bí đỏ) 南瓜 nánguā 6 Cà chua 番茄, 西红柿 fānqié, xīhóngshì 7 Cà chua bi 樱桃西红柿 yīngtáo xīhóngshì 8 Cà rốt 胡萝卜 húluóbo 9 Cà tím 茄子 qiézi 10 Cà tím dài 长茄子 zhǎng qiézi 11 Cà tím tròn 圆茄 yuán jiā 12 Các loại quả đậu 豆荚 dòujiá 13 Cải bẹ xanh 盖菜 gài cài 14 Cải thảo 大白菜 dà báicài 15 Cải thảo nhỏ (bằng cổ tay) 娃娃菜 wáwá cài 16 Cải xanh 青菜 qīngcài 17 Cần tây 洋芹 yáng qín 18 Cần tây đá, mùi tây, ngò tây 香芹 xiāng qín 19 Cây hoa hiên 金针菜 jīnzhēncài 20 Cây tề thái, rau tề, cỏ tâm giác 荠菜 jìcài 21 Cọng tỏi 蒜薹 suàntái 22 Củ cải 萝卜 luóbo 23 Củ cải đỏ 樱桃萝卜 yīngtáo luóbo 24 Củ dền 甜菜 tiáncài 25 Củ hành tây 洋葱 yángcōng 26 Củ hành tây đỏ 红洋葱 hóng yángcōng 27 Củ hành tây tím 紫洋葱 zǐ yángcōng 28 Củ hành tây trắng 白洋葱 bái yángcōng 29 Củ mài 山药 shānyào 30 Củ năng, củ mã thầy 马蹄 mǎtí 31 Củ niễng 茭白 jiāobái 32 Dưa chuột (dưa leo) 黄瓜 huángguā 33 Dưa muối 咸菜 xiáncài 34 Đâu cô ve 芸豆 yúndòu 35 Đậu đũa 豇豆 jiāngdòu 36 Đậu Hà Lan 豌豆 wāndòu 37 Đậu que (đâu cô ve) 四季豆 sìjì dòu 38 Đậu tắc 刀豆 dāo dòu 39 Đậu tằm, đậu răng ngựa 蚕豆 cándòu 40 Đậu tương (đậu nành) 黄豆 huángdòu 41 Đậu tương non 毛豆 máodòu 42 Đậu tương xanh 青豆 qīngdòu 43 Giá đỗ 豆芽儿 dòuyá er 44 Hành ta 火葱 huǒ cōng 45 Hành tươi 大葱 dàcōng 46 Hẹ 韭菜 jiǔcài 47 Khoai lang 番薯, 甘薯, 红薯 fānshǔ, gānshǔ, hóngshǔ 48 Khoai môn 芋艿, 芋头 yùnǎi, yùtou 49 Khoai sọ 野芋 yě yù 50 Khoai tây 土豆 tǔdòu 51 Lá dấp/ diếp cá 鱼腥草 yú xīng cǎo 52 Măng khô 笋干 sǔn gān 53 Măng mạnh tông 冬笋 dōngsǔn 54 Măng tây 芦笋 lúsǔn 55 Măng tre 毛笋, 竹笋 máo sǔn, zhúsǔn 56 Mồng tơi 木耳菜 mù’ěr cài 57 Mướp 丝瓜 sīguā 58 Mướp đắng (khổ qua) 苦瓜 kǔguā 59 Mướp rắn, mướp hổ, mướp Ấn Độ 蛇豆角, 蛇瓜 shé dòujiǎo, shé guā 60 Ngó sen 藕 ǒu 61 Ớt, quả ớt 辣椒 làjiāo 62 Ớt chuông đỏ 红椒 hóng jiāo 63 Ớt chuông vàng 黄椒 huáng jiāo 64 Ớt chuông xanh 青圆椒 qīng yuán jiāo 65 Ớt đỏ dài 长红辣椒 zhǎng hóng làjiāo 66 Ớt hiểm đỏ 小红辣椒 xiǎo hóng làjiāo 67 Ớt hiểm xanh 青尖椒 qīng jiān jiāo 68 Ớt khô 干辣椒 gàn làjiāo 69 Ớt vàng dài 长黄辣椒 zhǎng huáng làjiāo 70 Ớt xanh 青椒 qīngjiāo 71 Ớt xanh dài 长青椒 cháng qīngjiāo 72 Rau bù ngót 守宫木, 天绿香 shǒugōngmù, tiān lǜ xiāng 73 Rau cải thìa 油菜 yóucài 74 Rau cần nước, cần ta 水芹 shuǐ qín 75 Rau cần tây 芹菜 qíncài 76 Rau càng cua 草胡椒 cǎo hújiāo 77 Rau chân vịt, cải bó xôi 菠菜 bōcài 78 Rau dền 红米苋 hóng mǐ xiàn 79 Rau diếp dùng thân 莴笋 wōsǔn 80 Rau diếp, xà lách 莴苣 wōjù 81 Rau má 积雪草 jī xuě cǎo 82 Rau mác 慈姑 cígū 83 Rau mùi, ngò rí 香菜 xiāngcài 84 Rau xà lách xoong 西洋菜 xīyáng cài 85 Rau xà lách, rau sống 生菜 shēngcài 86 Sắn, khoai mì 木薯 mùshǔ 87 Súp lơ (hoa lơ), bông cải 花菜 huācài 88 Súp lơ trắng, bông cải trắng 白花菜 bái huācài 89 Súp lơ xanh, bông cải xanh 西兰花 xī lánhuā 90 Thì là 莳萝 shí luó 91 Xà lách bắp cuộn 团生菜 tuán shēngcài 91 Lá cây Móc Mật

Xem thêm  Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam và Trung Quốc

Lá cây Mắc Mật

糖 蜜 叶子

克劳塞娜

Tángmì yèzi

Kè láo sāi nà

Từ vựng tiếng Trung về rau củ quả được liệt kê ở trên mong rằng sẽ làm phong phú thêm vốn từ của bạn. Hãy học và tích lũy không ngừng từ vựng tiếng Trung cho bản thân nhé!

⇒ Xem thêm: Từ vựng tiếng Trung về chủ đề Thực phẩm

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

Nguồn: oecc.vn Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả