Tinh Mộng Thần Tượng: Lời bài hát Thích Người 喜欢你

Cùng học tiếng Trung qua bài viết Học tiếng Trung qua bài hát Ca khúc Thích Người / 喜欢你 (Tinh Mộng Thần Tượng) do ca sĩ DreamS thể hiện. là một trong những bài hát xuất hiện trong Truyện tinh mộng thần tượng của Trung Quốc. Hy vọng bài viết sẽ mang lại những giây phút thư giãn khi học tiếng Trung cho bạn.

Lời bài hát: Thích Người / 喜欢你 (Tinh Mộng Thần Tượng)

Wǒ yīzhí hěn xiǎoxīn dì zhuāng zuò mànbùjīngxīn
Bǎ nǐ shōují zài páihuái yú guānglǐ.
Kàn nǐ yǒushí chéngshú yǒushí yǒudiǎn háiziqì
Fàngrèn nǐ juédìng wǒ de xīnqíng.

Qiǎn sè fēngyī zhānrǎn tàiyáng xiāngqì nà shì nǐ
Shí’èr diǎn lóu shàng gāngqín xuánlǜ yěshì nǐ.
Shénme huàtí dōu rěn bù zhù wǎng nǐ shēnshang yǐn
Wúfǎ zài qù yǐnbì.

Néng fǒu xiàng nǐ zài kàojìn, céngjīng de wǒ dū bù zàiyì.
(Zhǐyào néng yuǎn yuǎn dì zài shǒuhùzhe nǐ)
Xiànzài wǒ juédìng, yǒu yījù huà yào nǐ qīngtīng.
Xǐhuān nǐ

Hǎo xiǎng tǎng zài nǐ de huái lǐ chī chī wàngzhe nǐ
Cǐkè wǒ yěshì nǐ yǎn lǐ de wéiyī.
Xǐhuān nǐ
Jiùsuàn miàn duì ràng rén xīnténg àimèi de jùlí.

Yě yào ràng nǐ kànjiàn pīnmìng qù ài de yǒngqì.
Bù huì zàiyì shìjiān gěi wǒ de nántí.
Yīyǎn wàng qù rén hǎizhōng zuì shǎn liàng nà shì nǐ
Yíngmiàn xiàng yù zǒng shì bù kàn wǒ yěshì nǐ.

Xem thêm:  Học tiếng Trung qua bài hát: 5910 Anh chỉ cần em thôi

Yīzhí zài tōutōu de xiǎng yǐnqǐ nǐ de zhùyì
Wúfǎ zài zhuāng hánxù.
Néng fǒu xiàng nǐ zài kàojìn, céngjīng de wǒ dū bù zàiyì.
(Zhǐyào néng yuǎn yuǎn dì zài shǒuhùzhe nǐ)

Xiànzài wǒ juédìng, yǒu yījù huà yào nǐ qīngtīng.
Xǐhuān nǐ
Hǎo xiǎng tǎng zài nǐ de huái lǐ chī chī wàngzhe nǐ
Cǐkè wǒ yěshì nǐ yǎn lǐ de wéiyī.

Xǐhuān nǐ
Jiùsuàn miàn duì ràng rén xīnténg àimèi de jùlí.
Yě yào ràng nǐ kànjiàn pīnmìng qù ài de yǒngqì.
Bù huì zàiyì shìjiān gěi wǒ de nántí.

(Xǐhuān nǐ)
Hǎo xiǎng tǎng zài nǐ de huái lǐ chī chī wàngzhe nǐ
Cǐkè wǒ yěshì nǐ yǎn lǐ de wéiyī.
(Xǐhuān nǐ)

Jiùsuàn miàn duì ràng rén xīnténg àimèi de jùlí.
Yě yào ràng nǐ kànjiàn pīnmìng qù ài de yǒngqì.
Bù huì zàiyì shìjiān gěi wǒ de nántí.
Wǒ shǒu zài nǐ zhǎngxīn nǐ zài wǒ yǎn lǐ

*** Xem thêm các bài viết khác tại đây: Học tiếng Trung qua bài hát

Nguồn: www.oecc.vn
Bản quyền thuộc về: OECC
Vui lòng không coppy khi chưa được sự đồng ý của tác giả.

Xem thêm:  Học tiếng Trung qua bài hát: Hoa Rơi 落花

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *