Vietnamese Keyboard Set: Phần mềm gõ chữ Hán Nôm trên Mac OS X

WP Spotlight & Quick Look Plugins 3.6 cho phép tìm kiếm Spotlight (từ Mac OS X 10.4 Tiger) và hình thu nhỏ Quick View và xem trước (từ Mac OS X 10.5 Leopard) bao gồm đồ hoạ và bảng biểu cho các tài liệu và các tệp đồ họa được tạo bởi WordPerfect trên bất kỳ nền tảng nào.

Bắt đầu từ phiên bản 1. Bên cạnh nội dung văn bản trong phần chính, hộp văn bản, nhận xét, chú thích cuối và phụ chú, các mục bổ sung sau đây được lập chỉ mục bởi trình cắm thêm Spotlight:

  • Phiên bản của định dạng tài liệu WordPerfect (WP Mac thông qua 4.0),
  • Phương pháp bảo mật (hoặc “Không” hoặc “Mật khẩu được mã hóa”),
  • Các phông chữ được sử dụng trong văn bản (tìm kiếm “Courier”),
  • Các ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản (tìm kiếm “en” cho tiếng Anh, “de” cho tiếng Đức),
  • Chiều cao và chiều rộng trang ở các điểm (tìm kiếm chiều rộng> 600 để tìm Thư Hoa Kỳ nhưng không phải A4), và
  • Số trang (ước tính là 1800 ký tự trên mỗi trang).

Bộ bàn phím Tiếng Việt

Bố cục bàn phím mặc định của Mac OS X theo tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, được đánh số là TCVN 6064: 1995 . Khi gõ bằng bàn phím này, văn bản tiếng Việt được tạo theo tiêu chuẩn mã hoá Unicode.

Xem thêm:  Hướng dẫn cách tạo tài khoản nick Skype mới nhất năm 2021

Bộ bàn phím Tiếng Việt cung cấp các bàn phím bổ sung với cả hai cách đánh máy thay thế và mã hoá thay thế cho văn bản tiếng Việt được tạo ra.

Các phương pháp đánh máy khác là Vietnamese-Telex, Vietnamese-VNI, và Vietnamese-AZERTY, một phiên bản của phương pháp nhập tiếng Việt-Telex dựa trên bàn phím AZERTY của Pháp.

Các mã hóa thay thế cung cấp là ABC, ISC, VNI, và VPS. Trong số này, ISC được sử dụng với các phông chữ ISC như Adobe Garamond Vie , trong khi VNI có thể được sử dụng với các phông chữ VNI như VNI-Times , hoặc trong định dạng Macintosh hoặc Windows.

Mã hóa ABC thích hợp để gõ với các phông chữ ABC như .VnTime trong một số ứng dụng nhận dạng Unicode.

Trong nhiều ứng dụng Mac OS X, văn bản tiếng Việt có thể được chuyển đổi giữa các bảng mã khác nhau thông qua menu Dịch vụ. Để chuyển đổi qua dòng lệnh, bao gồm một cổng Macintosh nâng cao của UVConverter 1.1.3b, bộ chuyển đổi mã hóa văn bản dòng lệnh phổ quát của Phạm Kim Long, được bao gồm.

 

Bàn phím tiếng Việt  bao gồm các trình cắm phương thức nhập Nôm-Telex, Nôm-VNI và Nôm-VIQR, cho phép nhập các ký tự Nôm trên Mac OS X, ví dụ: kết hợp với phông chữ NomNaTongLight có sẵn miễn phí.

Xem thêm:  CamDictionary: Phần mềm dịch tiếng Trung bằng Camera (Android và IOS)

Vietnamese-2.1.dmg (913 KB, Universal Binary)

For Mac OS X 10.4 and 10.3 use:
Vietnamese-2.0.1.dmg (821 KB, Universal Binary)

Đối với Mac OS X 10.2 trở về sử dụng:
Vietnamese-1.6.dmg (321 KB) và UVConverter-1.1.3b.dmg (332 KB)

WordPerfect DocCompare

WP DocCompare là một bổ sung miễn phí cho Corel WordPerfect cho Macintosh bổ sung tính năng so sánh tài liệu hiện đại.

Khi được gọi, nó so sánh văn bản của cửa sổ phía trước với văn bản của cửa sổ thứ hai và đánh dấu bất kỳ từ nào trong tài liệu khác với văn bản tương ứng trong tài liệu kia.

WP DocCompare yêu cầu máy tính Macintosh với System 7.5 hoặc mới hơn, WordPerfect 3.5 hoặc mới hơn và MacPerl .

Tất cả các phần mềm đều có sẵn; Cho phiên bản mới nhất của WordPerfect, hãy tham khảo nhóm hỗ trợ WordPerfect Mac .

Chính WP DocCompare được phân phối như là một AppleScript và AppleScript biên dịch, vào những tài liệu được so sánh sẽ bị loại bỏ.

Biểu tượng AppleScript

Nó được xây dựng xung quanh một thuật toán năng động tìm thấy một chuỗi con chung dài nhất (LCS) của hai chuỗi.

Thuật toán từ phiên bản 2.0 được mô tả trong thuật toán nhanh để tính toán các chuỗi con chung dài nhất , CACM, vol.20, no.5, trang 350-353, tháng 5 năm 1977, với một vài cải tiến cho tốc độ cao hơn.

Xem thêm:  FunEasyLearn: Học tiếng Trung dựa trên trò chơi miễn phí và hiệu quả

Bởi vì WP DocCompare áp dụng cùng một thuật toán cho các câu đầu tiên và sau đó cho các từ, các tài liệu lớn có ít nhất một vài câu chung được xử lý trong một khoảng thời gian cần thiết để tính toán toàn diện.

Cách tiếp cận này không đảm bảo dẫn đến LCS của từ nhưng trong thực tế thường sẽ làm.

Vui lòng tải về các phiên bản mới nhất của WP DocCompare từ tệp lưu trữ nhóm WordPerfect Mac :

DocCompare_2.0.1.sit (24 KB) cho Mac OS 9 và trước đó,  SheepShaver, sử dụng MacPerl 5.2.0r4 .

DocCompare_2.1.sit (65 KB) để sử dụng trong Mac OS X 10.2 đến 10.4 với WordPerfect đang chạy trong môi trường Cổ điển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.