Giấy giới thiệu tiếng Anh là gì? Cụm từ liên quan đến giấy giới thiệu?

Giấy giới thiệu là gì?

Giấy giới thiệu là văn bản lưu trữ các thông tin về người, vật, sự vật, hiện tượng nào đó nhằm gửi tới người được giới thiệu.

Trong giấy giới thiệu thì sẽ có hai bên chủ thể được xác định chính là người giới thiệu và người được giới thiệu, hai chủ thể này có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Các thông tin về người, vật, sự vật, hiện tượng có trong phần giới thiệu sẽ được gọi chung là đối tượng của hoạt động giới thiệu.

Giấy giới thiệu được thực hiện qua các hình thức khác nhau như: ngôn ngữ chữ viết, hình ảnh, chữ số, màu sắc,… hoặc sự kết hợp giữa các yếu tố đó nhằm gửi tới người được giới thiệu các thông tin hữu ích nhất.

Giấy giới thiệu được sử dụng khá phổ biến hiện nay bởi những ưu điểm của hình thức này tốt hơn các hình thức còn lại như: dễ sử dụng, số lượng người tiếp nhận lớn, dễ lưu giữ, chi phí hợp lí,…

>>> Tham khảo: Thông báo tiếng Anh là gì?

Giấy giới thiệu tiếng Anh là gì?

Giấy giới thiệu tiếng Anh là: Referral.

Giấy giới thiệu còn được định nghĩa theo tiếng Anh như sau:

Referral is a document that stores information about certain people, things, things and phenomena in order to send to the offender.

In the introduction letter, there will be two parties identified as the main referrer and the referred person, these two subjects may be individuals or organizations. The information about people, things, things and phenomena included in the introduction will be collectively referred to as the object of the introduction.

Xem thêm  Quả Lê trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa và Ví dụ

Referrals are made in different forms such as: written language, images, numbers, colors, … or a combination of these elements to send the introductory person useful information. Best.

Referrals are quite popular today because the advantages of this form are better than the other forms such as: ease of use, large number of recipients, easy to store, reasonable cost, …

>>> Tham khảo: Công văn tiếng Anh là gì?

Cụm từ liên quan đến giấy giới thiệu tiếng Anh là gì?

Các cụm từ liên quan đến giấy giới thiệu tiếng Anh được sử dụng trong nhiều trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cụ thể như:

– Lời mở đầu; được dịch sang tiếng Anh là: preamble. Có nghĩa tương tự giới thiệu nhưng thường được sử dụng trong các tác phẩm.

– Bản phác thảo; được dịch sang tiếng Anh là: sketch. Từ này đồng nghĩa với giấy giới thiệu tuy nhiên thường được sử dụng chuyên biệt trong lĩnh vực cơ khí, kỹ thuật

– Giấy giới thiệu người vào Đảng; được dịch sang tiếng Anh là: Letter of introduction to people to the Party.

– Giấy giới thiệu công ty; được dịch sang tiếng Anh là: Referrals of introduction.

– Giấy giới thiệu chuyển trường; được dịch sang tiếng Anh là: School transfer recommendation.

– Giấy giới thiệu đi công tác; được dịch sang tiếng Anh là: Recommendation for business trip.

>>> Tham khảo: Văn bản tiếng Anh là gì?

Một số ví dụ đoạn văn có sử dụng từ giấy giới thiệu tiếng Anh viết như thế nào?

Một số ví dụ đoạn văn có sử dụng từ giấy giới thiệu thường được sử dụng như sau:

Xem thêm  Máy chạy bộ tiếng anh là gì? Từ vựng tiếng Anh về thể hình

– Cách viết giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng năm 2020 có gì khác so với năm 2019; được dịch sang tiếng Anh như sau: The way of writing the paper to introduce party living changes in 2020 is different from 2019 ?

– Các từ đồng nghĩa với giấy giới thiệu được viết trong tiếng Anh như thế nào; được dịch sang tiếng Anh như sau: How are synonyms for referrals written in English?

– Giấy giới thiệu được sử dụng trong các trường hợp nào? Được dịch sang tiếng Anh là: In what circumstances is a referral used?

– Trong các trường hợp giấy giới thiệu được sử dụng chuyên biệt và phải áp dụng theo từng đơn vị tiếp nhận; được dịch sang tiếng Anh như sau: In the case of referral is used exclusively and must apply to each receiving unit.

– Ai được ký giấy giới thiệu khi thực tập tại các cơ quan? Được dịch bởi tiếng Anh như sau: Who is signing a referral when practicing at the agency?

>>> Tham khảo: Biên bản tiếng Anh là gì?