PP là gì trong tiếng Anh? Một số từ viết tắt trong tiếng anh – Mindovermetal Việt Nam

PP là gì trong tiếng Anh ? Sử dụng từ viết tắt là là cách rất hay được dùng khi ta muốn ghi chú nhanh lại nội dung gì đó mà không đủ thời hạn, hoặc từ đó quá thông dụng, Open lại nhiều lần trong một văn bản, nên ta phải viết tắt đi để không mất thời hạn gõ phím. Một số từ viết tắt tiếng Anh thông dụng trên toàn quốc tế và nó được xem như một từ vựng riêng luôn, ví dụ như VIP ví dụ điển hình, ai nhìn vào cũng hiểu VIP là gì. Cũng có những từ tiếng Anh viết tắt mà ta không biết nghĩa, vì nó ít khi Open trong đời sống cũng như trong việc làm của tất cả chúng ta. Chẳng hạn như từ PP, pp. Bạn có biết PP là gì trong tiếng Anh ?

PP là gì trong tiếng Anh ?

PP là gì trong tiếng Anh

PP trong tiếng Anh có phải là PowerPoint ?

Từ viết tắt PP trong tiếng Anh mang nhiều nghĩa, tùy vào từng thực trạng hoặc nghành khác nhau mà ta có nghĩa của PP khác nhau, dưới đây là 1 số ít nghĩa của PP :

1.pp. pages

Ví dụ: See pp. 100-117.

[ Xem từ trang 100 đến 117 ]

2.pp ( cũng là p. p )

Phát âm : / ˌpiː ˈpiː / Định nghĩa : ( especially British English ) used in front of a person’s name when somebody signs a business letter for that person

[ (thường được người Anh dùng) được sử dụng trước tên của một người A khi có người nào khác ký tên giúp người A]

Xem thêm  To Be Continued Là Gì - Nghĩa Của Từ To Be Continued In Our Next

Ví dụ : pp Paul Walker ( = from Paul Walker, but signed by somebody else because Paul Walker is away )

[pp Paul Walker (= từ Paul Walker, nhưng được người khác ký tên vì Paul Walker đi vắng)]

3.very quietly ( from Italian ‘ pianissimo ’ )

Nghĩa: rất yên tĩnh (từ tiếng Ý ‘pianissimo’)

Nghĩa này dùng trong âm nhạc .

Một số từ viết tắt trong tiếng anh

PP là gì trong tiếng Anh

 • BFF = Best Friends Forever = bạn thân
 • BF = Boyfriend = Bạn trai
 • GF = Girlfriend = Bạn gái

 • FA = Forever Alone = Độc thân / Ế
 • OMG = Oh My God = Oh My Goddess
 • PLZ = Please = Làm ơn !
 • FYI = For Your Information = Bổ sung thêm thông tin cho bạn …
 • Coz = ’ cause = Because = Bời vì
 • PM = Private Message = Tin nhắn cá thể
 • PM = Buổi chiều tối
 • AKA = As Known As = Được biết đến là / Nổi tiếng ( dưới tên ) là
 • DM = Direct Message = Nhắn tin trực tiếp
 • P / s : = Postscript = Tái Bút
 • FAQ = Frequently Asked Question = Câu hỏi thường gặp

 • Q&A = Question and Answer = Hỏi và Trả lời
 • VIP = Very Important People = Người rất quan trọng

Nguồn : oecc.vn/

Bình luận