Bộ luật dân sự tiếng Anh là gì?

Hiện nay tiếng Anh pháp lý đã có vai trò ngày càng quan trọng đối với những người làm trong lĩnh vực pháp luật. Có thể cụm từ “Bộ luật dân sự” đã quá quên thuộc với nhiều người, nhưng nó có nghĩa như thế nào trong tiếng Anh? Bì lẽ đó, qua bài viết dưới đây Luật Hoàng Phi sẽ giải đáp cho Qúy khách về Bộ luật dân sự tiếng Anh là gì?

Bộ luật dân sự là gì?

Bộ luật dân sự là văn bản hệ thống toàn bộ những quy định trong lĩnh vực luật Dân sự ở nước ta hiên nay, do Quốc Hội ban hành theo đúng trình tự và thủ tục pháp luật đã quy định.

Nội dung chính của Bộ luật dân sự bao gồm các quy phạm pháp luật dân sựu được sắp xếp theo một trình tự nhất định, mang tính hệ thống liên kết chặt chẽ với nhau. Đối tượng điều chỉnh chính của Bộ luật dân sự là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự.

Bộ luật dân sự đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vào năm 1995, tiếp đến là bộ luật dân sự năm 2005, và gần đây nhất là bộ luật dân sự 2015 cũng là bộ luật dân sự hiện hành.

Mỗi bộ luật dân sự mới ra đời đều có thêm những nội dung điều luật được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các quan hệ dân sự phát sinh, nhưng vẫn dựa trên tinh thần của những điều luật cũ.

Xem thêm  Tôm sú trong tiếng Anh là gì: Định nghĩa và ví dụ Anh-Việt

Đây là văn bản được coi là nguồn quan trọng nhất của luật dân sự, được xác định là luật chung, quy định nhiều nội dung pháp luật dân sự, làm tiền đề cho các luật chuyên ngành.

Bộ luật dân sự tiếng Anh là gì?

Nghĩa của từ Bộ luật dân sự tiếng Anh là: The Civil Code

Bộ luật dân sự được định nghĩa bằng tiếng Anh như sau:

The Civil Code is a systematic document of all provisions in the field of Civil Law in our country today, promulgated by the National Assembly in accordance with the prescribed legal order and procedures.

The main content of the Civil Code includes civil law norms arranged in a certain order, closely linked systematically. The main subject of regulation of the Civil Code is the personal relations and property relations of the subjects when participating in civil legal relations.

The first Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam was in 1995, followed by the Civil Code in 2005, and most recently, the Civil Code 2015 is also the current civil code.

Each newly born civil law has additional content of the law that is amended and supplemented to suit the arising civil relations, but still based on the spirit of the old laws.

This document is considered to be the most important source of civil law, identified as a general law, regulating many contents of civil law, as a premise for specialized laws.

Bộ luật khác liên quan tiếng Anh là gì?

Dưới đây Luật Hoàng Phi sẽ liệt kê cho Qúy khách về một số bộ luật khác trong tiếng Anh

Xem thêm  Thử tài đuổi hình bắt chữ tiếng Anh cùng Apollo English

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Bộ luật hình sự

Criminal Code

Bộ luật lao động

Labor Code

Bộ luật tố tụng dân sự

Civil Procedure Code

Bộ luật tố tụng hình sự

Criminal Procedure Code

Ví dụ cụm từ sử dụng bộ luật dân sự tiếng Anh như thế nào?

Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp giúp Qúy khách một số câu văn, đoạn văn có chứa cụm từ Bộ luật dân sự tiếng Anh là gì? để quý khách có thể áp dụng trong giao tiếp:

– The Civil Code 2015 is highly appreciated in terms of objectives and point of view to build the Code which is completely consistent with the current development of our country.

– In relation to specialized laws, Civil Code takes a central position as the original law. Regulations in the Civil Code 2015 clearly demonstrate the original legal functions of the private law system.

– Civil Code 2015 aims to stabilize civil exchanges, still recognizing form as an effective condition of civil transactions in the spirit of the 2005 Civil Code.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Bộ luật dân sự tiếng Anh là gì? Nếu Qúy khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ đến công ty chúng tôi theo số 1900 6557.